Artes, Exposicións, Fundamentos do deseño, TEGP, Taller Artístico, Debuxo artístico, Debuxo técnico, Imaxe, Volume

Criterios cualificación curso 2019-2020

Os interesados poden consultar a modificación dos criterios de avaliación que o Departamento de Artes acordou adoptar para o curso 2019-2020.

Modificación criterios

Recuperación pendentes maio 2020

Premendo no enlace seguinte os interesado/as poden atopar a información pertinente  sobre a convocatoria da última proba de pendentes para aliumnos/as de cursos anteriores,que este departamento acordou. As datas de celebración das probas aparecen publicadas na páxina web do centro.

Recuperación pendentes maio 2020

Avaliación

Clicando aquí atoparás información sobre a forma de cualificarte que decidiu aplicar o departamento para o curso 2019-2020: criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso. 

 

Distribuir contido