Proxecto TIC

ACTIVIDADES REALIZADAS NOS GRUPOS DE TRABALLO

Na seguinte relación aparecen as actividades de elaboración propia realizadas por cada un dos participantes nos Grupos de Traballo sobre as TIC

 

ELABORACIÓN DE MATERIAIS MULTIMEDIA PARA A AULA VIRTUAL

 

   DOMÍNGUEZ PORTAS, Antonio: Materiais para a actividade de Xeorreferenciación para Educación Fisica de 3º de ESO; Materiais para Ciclo Formativo: [1] e [2]  
   LEMOS JORGE, Mónica: Materiais para Educación Fisica de Bacharelato e para Deportes Individuais do Ciclo Formativo TAAFD  
   LOGROÑO SILVA, Montserrat: Exercicios realizados con HotPotatoes e apuntamentos para 1º de Bacharelato  
   NOVO COMBA, José Carlos  
   OTERO PÉREZ, Manuel: Planificación de itinerarios de sendeirismo utilizando ferramentas de xeorreferenciación.  
   PARCERO PÉREZ, Serafín: Exercicios para practicar as Probas de Acceso a Ciclos Medios: Lingua galega 2007, Lingua galega 2008, Lingua galega 2009, Lingua castelá 2009  
   RIOBÓ SANLUÍS, Pedro Pablo  
   RUÍZ SEVILLANO, María Josefa: Actividades para o Ciclo Formativo: módulo de Metodoloxía, e de Xogos  
   SALORIO FERNÁNDEZ, Ana: actividades realizadas para a sección bilingüe con edilim: computers generations, devices and electricity  
   SENDÍN DOMÍNGUEZ, Armando: Presentación e exame HotPotaotes sobre o Camiño de Santiago  
   SUÁREZ CALVO, María Gloria: Explicacións sobre Primeiros pasos no uso da aula virtual, realizados con Wink: Configuración dun curso, Función das iconas, Inscribir estudantes . Pódense descargar desde á páxina do curso (tema 5).  
   VIDE GONZÁLEZ, Ismael: Recursos na rede para Xeografía de 2º de Bacharelato e para Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato; blogue Documentalia Xea-Clio  

 

APLICACIÓN DAS TECNOLOXÍAS PARA A APRENDIZAXE E O COÑECEMENTO NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE

 

   CALLES VILLAMANDOS, María Isabel: Presentacións e mapas conceptuais para Filosofía e Cidadanía de 1º de Bacharelato  
   CALO ÁLVAREZ, Margarita: Mapas conceptuais elaborados con FreeMind: [1]  [2]  [3]  [4]  
   CARBALLO CIBREIRO, Antonio: Exercicios sobre o nome para apoio  
   DEL VALLE SUÁREZ, Carlos: Análise estrutural xeométrica dunha secuencia de Psicose de Hitchcock, nos 50 anos da súa estrea; material utilizado en Cultura Audiovisual de Bacharelato  
   GARCÍA PLAZUELO, José Manuel: Dous blogs nos que comparte as súas experiencias en Cultura Audiovisual e Fundamentos de Deseño.  
   HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Teresa: Presentacións sobre tópicos literarios: Ubi sunt, Carpe diem e Beatus ille. Pódense ver e descargar desde a aula virtal.  
   MOREIRA FONTÁN, María Xesús  
   PEREZ LÓPEZ, Trinidad: Exercicios para preparar os exames de acceso á Universidade.  
   ROBLEDA CASTRO, María Soledad  
   ROCAMONDE GÓMEZ, Ramón: Antoloxía de poemas comentados e recitados (liña de tempo realizada en www.timerime.com); información sobre o sistema de seguimento de alumnado a través da páxina web do centro, realizada con Wink  
   SALGUEIRO AQUINO, José Antonio: Exames Hot Potatoes sobre redes de ordenadores e representación da información.  
   SILVA BALOIRA, Manuel: Exercicio de dinámica sobre plano inclinado (PowerPoint e versión flash)  

 

Conferencia "Web 2.0 e as súas aplicacións didácticas"

Estes son os enlaces que nos deixou o profesor Pedro Cuesta Morales sobre o seu traballo e sobre experiencias no uso didáctico da web 2.0

Curso 2009-2010

Este curso constituíronse no instituto dous grupos de traballo sobre aplicación das novas tecnoloxías ao ensino:

Traballos realizados (curso 2008-09)

 

Abal Silva, Julio Diego: Arranxo midi realizado con Sibelius 5.0; Cantigas de Santa María: play along realizado con Audacitym e gravación de referencia realizada con Protools; creación e mantemento do blog Desafinasons para a matería de música; presentación sobre os Beatles.


Álvarez Ferreiro, Mª Dolores: Exercicios para Ciencias da Natureza realizados con HotPotatoes


Álvarez Ramos, Lourdes: Explicacións e exercicios para a clase: funcións exponenciais, funcións logarítmicas. Presentación Contar ben para vivir mellor, creada con Impress e transformada en documento html.


Ares Portela, Mª Sela: Realización de actividades (HotPotatoes)e materiais (presentacións, esquemas) e selección de recursos para Tecnoloxías de 2º de ESO, Tecnoloxía de 4º de ESO e para Tecnoloxía Industrial de Bacharelato


Armesto Fernández, María Isabel: Presentación sobre o racionalismo, realizada con Impress e tranformada en arquivo flash


Cabada Álvarez, Rosa: Realización dun mapa con información sobre patrimonio natural e histórico de Cangas, usando GoogleMaps e Imaxes Interactivas. Realización dun podcast para Ponte nas ondas


Calles Villamandos, María Isabel Presentación A filosofía cristiá: existe Deus?, realizada con Impress


Carballo Cibreiro, Antón: Exercicios sobre fraccións para clases de apoio de ESO, realizados con HotPotatoes


Castro González, Xosé Manuel: Presentación Introdución á Filosofía Medieval, transformada en arquivo flash


Del Valle Suárez, Carlos: Presentación "Lectura visual e elementos compositivos", sobre traballos elaborados na aula por alumnado de Cultura Audiovisual, realizada con Impress e transformada en ficheiro flash para reducir o seu tamaño


Domínguez Portas, Antonio: Planificación  da actividade "Búsqueda do tesouro (Geocaching)", con foro, base de datos, documentos e vídeos explicativos...


García González, Mª Lucía: Presentación (con vídeo incluído), exercicios  (HotPotatoes) e actividades para Inglés de Bacharelato


García Plazuelo, José Manuel: Realización e mantemento dun blog do Bacharelato de Artes


García Rivas, Marta Angélica:  Presentación Flag and country, realizada con Impress e transformada en presentación autoxecutable pps (PowerPoint) para incluir no mesmo ficheiro imaxes e son.


Hernández Sánchez, Mª Teresa:  Dossier literario de quien nunca fue a Granada; texto elaborado con Writer (OpenOffice) e exportado como documento pdf. Presentación Locus amoenus, realizada como exercicio de clase con alumnado de 4º de ESO


Lago Ribo, María Estela: Presentación con imaxes, música e texto, elaborada con PowerPoint e gardada como ficheiro autoexecutable pps sobre un tema de Madredeus


Lorenzo Muro, Jesús: Creación e mantemento do blog Escribiendo que es gerundio no que participa todo o alumnado de 2º de ESO. Utilización na aula con Google Docs como medio habitual de traballo, compartindo os documentos co profesor e realizando traballo colaborativo entre o alumnado. Mantemento do blog da Biblioteca


Martínez García, Xosé: Documentos de consulta para o alumnado, para a materia de Latín de Bacharelato (presentacións en formato flash, arquivos pdf e documentos en liña);  elaboración e mantemento dun blog (Alteraliaclassica) e unha wiki colaborativa (Gallaicusfaber)


Moreira Fontán, María Xesús: Uso da aula virtual para apuntamentos de aula. Realización dun podcast para Ponte nas ondas


Novo Comba, José Carlos: Presentación A posición anatómica para o Ciclo Formativo Superior de TAAFD.


Otero Blanco, María del Carmen: Repertorio de páxinas de interese para o ensino de francés, lingua estranxeira. Caza do tesouro, sobre figuras relevantes da cultura e da vida francesa.


Otero García, Susana: Actividades interactivas con HotPotatoes e presentación sobre os templos da acrópole ateniense para a aula virtual


Parcero Pérez, Serafín: Informe sobre o uso que fai das novas tecnoloxías no desenolvemento da materia


Paris Fraga, María Elena: Presentación sobre Goya; realizada con Impress e tranformada en ficheiro flash.


Pérez Díaz, Manuela: Presentación sobre a rima XLI de Gustavo Adolfo Bécquer, con música de Rosa Passos


Pérez López, Mª Trinidad:  Presentación "As matemáticas invaden a nosa vida". Realizada con Impress e tranformada en ficheiro flash para reducir o seu tamaño


Rivas Fernández, Juan: Presentación sobre unha exposiciónn de traballos do bacharelato de artes, transformada en arquivo html.


Robleda Castro, María Soledad: Creación e mantemento dun blog para a materia de Literaturas Hispánicas


Rocamonde Gómez, Ramón:  Secuencias explicativas sobre como realizar unha presentación con Impress, para o uso por parte do alumnado na elaboración dun traballo persoal. Realizado con Wink:   [1]   [2]   [3]   [4]


Ruiz Sevillano, M. Josefa: Presentación para o Módulo do Ciclo Formativo Xogos e actividades físicas recreativas para animación.


Salorio Fernández, Ana María: Xogo educativo, ao estilo dos concursos televisivos (Queres ser millonario?) para comprobar coñecementos antes do exame.  Exercicios (documentos pdf e arquivos de audio) sobre o uso do programa Audacity para a elaboración por parte do alumnado dun podcast


Samartin Bienzobas, Pablo G.: Presentación Ramas das Ciencias da Natureza


Sendín Domínguez, Armando: Encrucillados realizados con HotPotatoes sobre termos xeográficos e de historia da arte.


Silva Baloira, Manuel  Presentación (realizada con Impress e transformada en arquivo flash) e exercicios (documentos pdf) para Física e Química de Bacharelato e ESO


Solla Martínez, María Esperanza: Presentación sobre Le petit prince, para realizar unha representación teatral en Atención Educativa.


Suárez Calvo, María Gloria: Exercicios para bacharelato e mostras de uso das disintas posibilidades de elaboración de contidos para moodle


Vega Merayo, Aranzazu: Explicacións e exercicios para a clase: funcións exponenciais, funcións logarítmicas. Presentación Contar ben para vivir mellor, creada con Impress e transformada en documento html. 


Vide González, Ismael: Presentacións para Historia do Mundo Contemporáneo, realizadas con Impress e tranformadas en ficheiros flash


Boas prácticas TIC

 Decreto 230/2008, do 18 de setembro, polo que se establecen as normas de boas prácticas na utilización dos sistemas de información da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Documentos de presentación do proxecto

 O Proxecto TIC (introdución das Tecnoloxías da Información e da Comunicación) do noso centro recibe unha axuda da administración para a súa posta en marcha. Podes acceder á orde da resolución, ao texto do proxecto aprobado, á presentación do mesmo que se fixo na Consellería o día 24 de outubro e resultados do cuestionario.   

  •    Texto do Proxecto de Introdución das Tecnoloxías da Información e da Comunicación presentado e aprobado para ser desenvolvido durante o curso 2008-09  
  •      Ponencia de presentación do Proxecto en Santiago o día 24 de outubro

Distribuir contido