Plan Dixital

Plan Dixital do IES María Soliño.

Plan Dixital curso 2023-2024

A comunidade escolar do IES María Soliño pode consultar o Plan Dixital do centro para o curso 2023-20234 no seguiinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/educalidade/BuscaPlanAction?codPlan=1&codConvocatoria=132&codCentro=36000922

Distribuir contido