Física e química

Criterios recuperación 1ª-2ª aval. e ampliación 3º trimestre 2019-2020

Os interesados/as poden acceder aos criterios que o Departamento acordou establecer para a recuperación da 1ª e 2ª avaliación así como medidas de ampliación do 3º trimestre.

Recuperación e ampliación

Recuperación pendentes maio 2020

Premendo no enlace seguinte os interesado/as poden atopar a información pertinente  sobre a convocatoria da última proba de pendentes para aliumnos/as de cursos anteriores,que este departamento acordou. As datas de celebración das probas aparecen publicadas na páxina web do centro.

Recuperación pendentes.

Avaliación

Clicando aquí atoparás información sobre a forma de cualificarte que decidiu aplicar o departamento: criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso. 

 

Distribuir contido