Novidades

 

 

 

  

 

 

 

 

Aplicación Orienta

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

INFORMACIÓN DIVERSA SOBRE A MATRÍCULA PROBAS ABAU 2022

 

Lembrámoslle ao alumnado que rematou 2º de bacharelato que a prematrícula para as ABAU debe ser realizada polo alumnado na secretaría do centro. O prazo de prematricula é do 19 ao 23 de maio de 2022. Tamén lle lembrarmos a este alumnado que para poder presentarse ás ABAU ou solicitar praza despois en xuño en Ciclos Formativos de Grao Superior deben ter feito o pagamento das taxas do Título de Bacharelato. Máis información no enlace: https://ciug.gal/gal/abau

 

Así mesmo, lembrámoslle ao alumnado do Ciclo Formativo de Acondicionamento Físico que está a realizar a FCT e aos antigos alumnos/as de bacharelato e ciclo formativo que o prazo de matricula anticipada para as ABAU remata o 25 de maio de 2022.

 

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023

 

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día 19 de maio de 2022 e rematará o día 22 de xuño de 2022

 

CALENDARIO FINAL DE CURSO 2021-2022

Os interesados/as poden consultar o calendario final do curso 2021-2022 tanto na ESO como no BACHARELATO premendo nos apartados correspondentes. Prégase a máxima difusión e atención ao mesmo diante dos cambios producidos pola adaptación dos criterios de avaliación, promoción e titulación para este curso (Orde do 25 de xaneiro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación e Universidades). A Xefatura de Estudos tentará resolver todas aquelas dúbidas que poidan xurdir ao respecto.

 

ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN

Adaptación dos criterios de avaliación, promoción e titulación segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. Os diversos Departamentos Didácticos teñen publicadas as adaptacións aprobadas nas súas respectivas reunións (Cf. menú dereito da web "Departamentos").

 

SOLICITUDE DE BOLSAS BACHARELATO/FP (incluída FP Básica)/UNIVERSIDADE. CURSO 2022-2023


Este ano adiántase o prazo para solicitar bolsas do curso 2022-2023: do 30 de marzo ata o 12 de maio de 2022.

Toda a información actualizada en https://www.becaseducacion.gob.es/portada.htmal.

IMPORTANTE: O prazo para solicitar as bolsas amplíase ata o vindeiro 16 de maio. 

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023

 

Todas as solicitudes de admisión que foron presentadas en prazo están admitidas. O 25 de abril publicaranse as listaxes provisionais.

 

 

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN CURSO 2022-2023

 

Prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión.

Prazo

a) O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado ).

b) O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá do día 1 ao 21 de marzo de 2022, ambos incluídos. 

Solicitudes

A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis.

As persoas solicitantes poderán:

·       Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

·       Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia (enderezo http://www.xunta.es/portada).

Documentación:

·       Solicitude de admision (modelo ED550B-anexo II e anexo II bis)

·       Información sobre o proceso de admisión.

·       Normativa aplicable.

 

 

 

RESERVA DE PRAZA CURSO 2022-2023

Comunicamos ás familias dos centros adscritos que todo o alumnado que presentou reserva de praza para cursar 1º da ESO neste centro foi admitido.

 

CALENDARIO DA 1ª PROBA DE PENDENTES 2021-2022

Os alumnos/as afectados poden consultar o calendario da 1ª proba de pendentes do curso 2021-2022 premendo aquí. De existiren dúbidas prégase contacto o primeiro día da volta de vacacións de Nadal coa Xefatura de Estudos ou co Departamento correspondente.

 

SOLICITUDE MÁSCARAS GRATUITAS CURSO 2021-2022

Os interesados/as poden consultar as instrucións para solicitar máscaras gratuitas para o alumnado da  ESO premendo aqui.

 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

Este curso corresponde realizar eleccións aos Consellos Escolares; as datas de celebración das mesmas están fixadas na Resolución do 20 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (DOG 188, do 29 de setembro de 2021). Celebraranse entre os días 22 e 26 de novembro de 2021, ambos os dous incluídos.

Máis información.

Información ás familias

Calendario electoral

Proclamación de candidaturas ao Consello Escolar

Candidatas/os nais/pais

Candidatas/os alumnas/os

Candidatas/os profesoras/es

Escrutinio definitivo ao Consello Escolar do centro:

Mesa electoral alumnado

Mesa electoral nais/pais

Mesa electoral profesorado

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-2022

Os interesados/as poden consultar a lista de libros de texto para o vindeiro curso 2021-2022 aquí. Prégase unha lectura atenta da mesma (Proxecto EDIXGAL na ESO) e no caso de dúbidas agardar ao comezo de curso e comentalo co profesor/a correspondente.

 

 

XXXV CERTAME DE POESÍA MARÍA SOLIÑO

O xurado do XXXV CERTAME DE POESÍA MARÍA SOLIÑO, formado por Daniel Costas Currás e Iria Collazo López, decidiu outorgar os seguintes premios:

CATEGORÍA A (para alumnado de ESO)

  • 1ºPremio- foi declarado deserto.
  • 2º Premio- .SARA RODRÍGUEZ VILAR, alumna de 3º de ESO do IES MENDIÑO (REDONDELA).
  • 3º Premio- NEREA LÓPEZ IGLESIAS, alumna de 4º de ESO do IES ÁLVARO CUNQUEIRO (VIGO).

CATEGORÍA B (para alumnado de Bacharelato e Ciclos de grao medio)

  • 1ºPremio- foi declarado deserto.
  • 2ºPremio- ALBA GUZMÁN FALCÓN, alumna de 1º Bacharelato do IES EDUARDO BLANCO AMOR (OURENSE).

Imaxes do evento na Biblioteca do centro 

 RECOÑECEMENTO AO LABOR DO ALUMNADO DE ARTES DO IES MARÍA SOLIÑO

O IES María Soliño está de parabéns: acaba de recibir un premio na categoria “ Non Ficción” do prestixioso Festival Olloboi , un referente no mundo audiovisual, coa curta “ "Cando rompe o mar “ de Alba Camaño Villar , un traballo sobre as violencias machistas realizado na materia de Cultura Audiovisual , https:// youtu. be/ cCi6 lv_ dGVg,.Quedaron tamén finalistas tres traballos máis na categoria de Vídeo ARTE: "Intolerancia" e “Sociedade S.A”, de Lara Boubeta e “Estúpida", traballo de Iris Fandiño na categorÍa de Olloboi comprometido , todos eles traballos realizados para o proxecto OSOliño Violeta  

OFERTA FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2021/22 #FPGalicia

 

O luns día 7 de xuño publicouse no Diario Oficial de Galicia a ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22 e a ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

 

Polo tanto, dende hoxe ata a finalización do periodo ordinario de admisión, compre realizar a máxima difusión da oferta formativa de formación profesional que se desenvolverá no centro no próximo curso 2021/22.

A mencionada oferta pode consultarse na seguinte ligazón https://www.edu.xunta.es/fp/ 

 

CONVOCATORIA  DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021/2022

O centro comenza, o próximo curso 2021/2022, o programa E-dixgal en todos os cursos da ESO, polo que, como norma xeral, neste centro o alumnado da ESO que cumpra os requisitos da convocatoria só pode solicitar a axuda para material escolar.

Prazo de solicitude: do venres 21 de maio de 2021 ao martes 22 de xuño de 2021

Pódense presentar as solicitudes por unha das canles seguintes:

1) Preferentemente de forma electrónica: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

2) Opcionalmente de forma presencial no centro de ensino usando os MODELOS: ANEXO I e ANEXO II.

 

MÁIS INFORMACIÓN na paxina de educación.
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO COVID-19

A comunidade escolar do IES María Soliño pode consultar diferentes arquivos relativos ao protocolo de actuación fronte ao COVID-19 (resumo protocolo, programa de acollida, plan de continxencia, etc...) no noso centro premendo aquí ou ben seguindo a ruta: CENTRO > Documentos > Protocolo COVID. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Contacta con nós

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

   Novas anteriores  
Distribuir contido