Novidades

 

 

 

 

 

 INFORMACIÓN ANPA

A ANPA do IES María Soliño pon á disposición de todos os seus asociados/as o seu blog para manterse informados de todas as novas que afecten á comunidade escolar do centro. Na páxina web do centro e no apartado reservado á ANPA pode accederse ao mesmo.

Animámosvos a participar con todas as suxestións que consideredes oportunas.

Grazas.

ASEMBLEA ANPA CURSO 2018-2019

A ANPA do IES MARÍA SOLIÑO convoca unha asemblea xeral para o vindeiro luns, 10 de setembro de 2018, ás 20:00 h. en 1ª convocatoria e ás 20:30 en segunda. Dada a importancia dos temas a tratar agárdase a maior presenza de Nais e Pais do alumnado do centro.

______________________

REVISTA DA COORDINADORA GALEGA DOS ENDL.

A comunidade escolar do IES María Soliño pode achegarse ás novas da Cordinadora Galega dos ENDL a través da súa revista Ollos de auga.

Mantente informado sobre a nosa lingua!!

 

GUÍA DE LECTURAS PARA SECUNDARIA 2018-2019

Os Equipos de Dinamización da Lingua Galega do Morrazo propoñen unha serie de lecturas para Educación Secundaria segundo diversos niveis: 12 en adiante, 14 en adiante, 16 en adiante e familias. COMPARTE AMOR POLO NOSO clicando na imaxe.

 

 

 

 

______________________

 

PROCESO ADMISIÓN CURSO 2019-2020

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para o curso 2019/20 poñemos en coñecemento da comunidade escolar que no IES María Soliño de Cangas non fai falla baremar en ningún curso, polo que non é tampouco necesario presentar a documentación xustificativa dos meritos alegados.

Lembrámoslles que o día 24 de abril no taboleiro de anuncios do centro publicarase a listaxe provisional de admitidos/as.

 

PRAZO DE ADMISIÓN NOS CENTROS EDUCATIVOS 2019-2020

 

Desde hoxe venres día 1 e ata o 20 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2019/20, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aqueles/as alumnos/as de Educación Infantil, de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles.

 

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no DOG.

Tal como queda reflectido na dita Orde, a solicitude de admisión poderase presentar ata o 20 de marzo. Para tal fin, os proxenitores dispoñen dunha ferramenta informática a través da cal, se así o desexan, poderán cumprimentar e presentar as solicitudes de escolarización. Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial.

 

A aplicación ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) posibilita que as familias cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do/a proxenitor/a asinante.

 

Letra de desempate

Tal como quedou establecido no sorteo público que tivo lugar hoxe na Consellería, en caso de empate de puntos para unha mesma praza, as letras de prioridade establecidas neste sorteo foron “E” e “C” para o primeiro apelido e “U” e “P” para o segundo.

 

 

 

 CALENDARIO AVALIACIÓNS E PROBAS DE MATERIAS PENDENTES CURSO 2018-2019

 

A comunidade escolar do IES María Soliño pode consultar o calendario de avaliacións e probas de materias pendentes para o curso 2018-2019, aprobados ambos os dous na CCP do 02/10/2018. Adxúntaxe tamén horario da 2ª e 3ª probas de pendentes de Bacharelato e da ESO.

Calendario.

Pendentes bacharelato.

Pendentes ESO.

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2018-2019


A comunidade escolar do IES María Soliño pode consultar a lista de libros de texto para o vindeiro curso 2018-2019. En caso de dúbida prégase contacto cos departamentos implicados ou coa Xefatura de Estudos de centro, incluso agardar á primeira semana do curso para resolvelas.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

CURSO 2018-2019

ORDE do 9 de maio de 2018 (DOG núm. 95, 21/05/2018) pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

 

Infórmase da convocatoria e solicitude do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquisición de material escolar. O prazo para presentar solicitudes comeza o 22 de maio e remata o 22 de xuño de 2018 (ambos os dous incluídos).

Nota informativa só para alumnado que se atope cursando 4º ESO no curso actual (ano académico 2017/2018): O alumnado que repita 4º de ESO, cando non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario e a solicitude para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula en setembro.

 

Máis información no enlace da Consellería http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009 ou na secretaría do Centro.

 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2017/2018

O prazo máximo para a devolución dos libros de texto do curso 2017/2018 remata o 22 de xuño de 2018, agás para o alumnado da ESO que teña algunha materia pendente e que poderá quedar con ese libro ata a realización do exame da convocatoria de setembro. A data máxima de entrega neste caso será o 07 de setembro de 2018.

 

PRESENTACIÓN DO IES MARÍA SOLIÑO NOS CEIPs ADSCRITOS CURSO 2018-2019

A Comunidade Escolar pode acceder nos arquivos adxuntos á información básica tanto da oferta educativa como das principais instalacións do centro expostas nos CEIPs adscritos. O Equipo Directivo e o Departamento de Orientación están á disposición da mesma para solventar as dúbidas que poidan xurdir ao respecto.

 

MEDIACIÓN NA RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Os interesados/as poden consultar as directrices xerias sobre a posta en marcha da mediación de resolución de conflitos clicando aquí.

 

PROGRAMA IMPORTA

O IES Mª Soliño foi seleccionado para formar parte no proxecto IMPORTA/CLIL+-Proxectos de Movilidade de Educación escolar/Movilidade das persoas por motivos de aprendizaxe(KA1)-encadrado no programa Erasmus+en lingua portuguesa.

O proxecto IMPORTA é un consorcio entre a Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e os seguintes centros nos que se imparte lingua portuguesa: IES MªSoliño, IES de Cacheiras, IES Félix Muriel, IES de Valga, IES de Xelmírez. Co obxectivo de mellorar a competencia lingüística do profesorado de lingua portuguesa, así como o uso das TICs na aula e impulsar a creación de seccións bilingües.

O profesorado seleccionado levará a cabo as seguintes actividades:

  • Curso de formación on line en lingua portuguesa.
  • Curso estructurado de formación en Lisboa.
  • Elaboración de unidades didácticas integradas.


 

 

 

 

 

 

 Contacta con nós

 

 

 

 

   Novas anteriores  
Distribuir contido