Administrativo

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO

O departamento de ADMINISTRATIVO do IES Antón Losada Diéguez da Estrada está formado por 8 profesores e profesoras (4 de Tecnoloxía e 4 de Prácticas).  CICLOS FORMATIVOS
CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Impartimos docencia nos dous ciclos formativos da familia profesional de Administración (e nalgunhas materias da ESO e doutros ciclos formativos).

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
Dispomos de 4 aulas específicas:  
Aula 1:
  • Aula para materias teóricas.
  • Con Encerado Dixital
Aula 2:
  • Aula mixta
  • Con ordenadores e pupitres
Aula 3:
  • Aula de procesos informáticos I
  • Con 30 ordenadores sobremesa

Aula 4:

  • Aula de procesos informáticos II
  • Con ordenadores e pupitres
Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Módulos que o compoñen Horas totais Profesor/Profesora
1º CURSO
Inglés
160
Xosefa Sánchez Souto
Xestión da documentación xurídica e empresarial
80
Xosé Carballo Rodríguez
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
80
Pilar Beiro Rodríguez
Ofimática e proceso de información
240
Benedicta García Blanco
Proceso integral da actividade comercial
133
Margarita Casal Devesa
Comunicación e atención á clientela
160
Carmen Castro Cao
Formación e orientación laboral
107
Paz González Villamayor
2º CURSO
Xestión de recursos humanos
105
Pilar Beiro Rodríguez
Xestión financieira
123
Xosé Carballo Rodríguez
Contabilidade e fiscalidade
157
Margarita Casal Devesa
Xestión loxística e comercial
105
Andrés Lobato Campaña
Simulación Empresarial
140
Xosé Luis Fernández Leal
Proxeto de administración e finanzas
26
Margarita Casal Devesa
Formación en centros de traballo
 384

 

CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Módulos que o compoñen Horas totais Profesor/Profesora
1º CURSO
Inglés
160
Xosefa Sánchez Souto
Operacións administrativas de compravenda
133
Carmen Castro Cao
Tratamento informático da información
267
Benedicta García Blanco
Técnica contable
133
Xosé Luis Fernández Leal
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
160
Pilar Beiro Rodríguez
Formación e orientación laboral
107
Andrés Lobato Campaña
2º CURSO
Comunicación empresarial e atención á clientela
123
Andrés Lobato Campaña
Empresa e Administración
123
Mª Jesús Rivas Bibián
Operacións administrativas de recursos humanos
123
Carmen Castro Cao
Tratamento da documentación contable
105
Xosé Luis Fernández Leal
Empresa na aula
156
Xosé Barreiro Otero