Localización

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, está situado na zona deportiva e escolar a 1,5 Km. do casco urbano da Estrada, a carón dos outros dous institutos cos que conta a vila.                                                                               

O recinto escolar está cercado e consta dun edificio principal con tres andares, ximnasio, dúas pistas deportivas exteriores, talleres de automoción, patio cuberto zona verde onde o alumnado pasa os recreos.

Neste centro impártense cursos de Ensinanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bacharelato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Ensinanzas de Adultos e dende o curso 2008/2009 impártense ensinanzas de idiomas, como Sección da Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra.

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez  

  • Rúa da Cultura s/n. 36680 A ESTRADA - PONTEVEDRA
  • Correo-E: ies.losada.dieguez@edu.xunta.es
  • Tfno:  886 151 924
  • Fax:   886 151 933 
  • Código do centro: 36002359

Mapa de Situación