Tecnoloxía

Distribución das materias

DISTRIBUCIÓN HORARIA DO DEPARTAMENTO

 

PROFESOR

CURSO MATERIA HORAS SEMANAIS
Eladio López Lamelas 2º ESO A Tecnoloxía 3
Eladio López Lamelas 2º ESO B Tecnoloxía 3
Eladio López Lamelas 3º ESO A Tecnoloxía 2
Eladio López Lamelas 3º ESO B Tecnoloxía 2
Eladio López Lamelas P.G.S. Tecnolóxico-Matemático 4
Celia Penide Aller 3º ESO- DIVER Tecnoloxía 3
Celia Penide Aller 4º ESO Tecnoloxía 3
Celia Penide Aller 1º BACH-TECNOL Tecnoloxía Industrial I 4
Celia Penide Aller 2º BACH-TECNOL Tecnoloxía Industrial II 4
Enrique Cao Rodríguez 2º BACH-TECNOL Electrotecnia 4