Skip to Content

Addenda á Programación de Lingua castelá e Literatura

Segundo a Orde do 27 de decembro de 2022 que modifica a Orde do 20 de maio de 2022, e seguindo as aclaracións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa ao respecto da citada Orde, cómpre modificar a Programación Didáctica do Departamento de Lengua Castellana nos cursos de 2º ESO e 4º ESO no apartado 8 no punto referido a “Criterios para determinar la calificación final. ESO 3ª evaluación” quedando redactado agora da seguinte forma:

"En todos los niveles de ESO, la tercera evaluación será el 22 de Junio. Se celebrarán clases normales hasta dicha fecha. En la última semana haremos una recuperación final para el alumnado con alguna evaluación suspensa".

Queda por tanto eliminado o último parágrafo no que especificábamos que se computaría un punto polas actividades propostas durante o mes de Xuñostory | by Dr. Radut