Skip to Content

Información Alumnado Ciclos Informática

Taboleiro de información para o Alumnado dos Ciclos Superiores ASIR e DAM:

Límites de Faltas de Alumnado

Programacións didácticas (Curso 2018-19)

CS Administración de Sistemas Informáticos en Rede

1º Curso

2º Curso

  • Administración de sistemas operativos
  • Servizos de rede e internet
  • Implantación de aplicacións web
  • Administración de sistemas xestores de bases de datos
  • Seguridade e alta dispoñibilidade
  • Empresa e iniciativa emprendedora

CS Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

1º Curso

2º Curso

FB Básica Informática e Comunicacións

  • Equipos Eléctricos e Electrónicos (EEE)
  • Montaxe e Mantemento de Sistemas e Compoñentes Informáticos

 

AnexoTamaño
Límite Faltas Alumnado ASIR - DAM - FPB.pdf63.68 KB
DAM1_LMSXI.pdf185.38 KB
ASIR1_LMSXI.pdf185.37 KB
DAM2_AD.pdf178.33 KB
Programacion_FHW_201819_Alumnado.pdf175.71 KB
Programacion_PMDM_201819_Alumnado.pdf188.03 KB
Programacion_SRI_201819_Alumnado.pdf188.54 KB


page | by Dr. Radut