Skip to Content

Videoconferencia coa Newburgh Free Academy

Videoconferencia coa Newburgh Free Academy

 

O pasado luns 11 o alumnado de 3º de ESO de Sección Bilingüe participou nunha videoconferencia con alumnado de español da Newburgh Free academy (New York-Estados Unidos). Poideron así coñecer persoalmente aos compañeiros/as cos que veñen intercambiando correos electrónicos desde o pasado mes de novembro. Esta actividade é unha máis das que levamos a cabo nas Seccións Bilingües que temos no centro.

Os nos@s alumn@s intercambian experiencias e practican o inglés cos seus correspondentes estadounidenses, que estudan español alá.

Temos previsto facer unha nova videoconferencia o vindeiro 25 de marzo, na que participarán tamén os estudantes de 4º de ESO

 Last Monday 11th the 3rd ESO students who are studying in Bilingual Section, shared a videoconference with students of Spanish from Newburgh Free Academy (New York- USA). They could meet the partners they are exchanging emails with since last November. This activity is one of those which are being carried out at our school as part of our Bilingual Section studies.

Our students exchange experiences and practice English with their American penpals. The American students study Spanish as a foreign language there.

We are planning to do another videoconference on March 25th, and this time 4th ESO students  will participate as well.

 image | by Dr. Radut