Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

Consello escolar

Comisións

 • COMISIÓN ECONÓMICA
 •  COMISIÓN DE CONVIVENCIA
 •  COMISIÓN DE CONTROL DA CAFETARÍA
 •  COMISIÓN DA BIBLIOTECA
 • COMISIÓN PARA O FOMENTO DA IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES
 • COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN

 

Resultados das eleccións ao Consello Escolar (2022)

Estes son os resultados das eleccións ao Consello Escolar celebradas este martes, 29 de novembro.

PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS
Candidaturas electas Rocío García Fontán
Suplentes

Eduardo Lorenzo Cabezón

 

ALUMNADO
Candidaturas electas Marta Casteleiro Rivera
Antía Martínez Romero
Suplentes

Alonso Amenedo Pérez

Íker Fernández Casal

Noemí Abeal Payo

Carolina García Hermida

Eneas Pérez Cruz

Óscar Pita Freire

Anxo Silvén Montes

 

PROFESORADO
Candidaturas electas Begoña Gómez Díaz
Micaela Rei Castro
Monse Arza Rodríguez
Suplentes

Juan José Guillín Fraga

Isabel Calvo Díaz

  

Poderanse presentar reclamacións por un prazo de quince días  perante o Xefe Territorial da Consellería de Educación.

 

 

Cadidaturas (Consello Escolar, 2022)

 

Profesorado

 

Alumnado

 

Familias

     

Atribucións

Representantes electos ao Consello Escolar (2021)

Estes son os resultados das eleccións ao Consello Escolar celebradas este martes, 23 de novembro.

PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS
Candidaturas electas Fátima García Cendán
Patricia Senín Feal
Suplentes

Francisco Bouzada Albela

M.ª Carmen Abeal Hermida

M.ª Rocío Lozano Castelo

 

ALUMNADO
Candidaturas electas Martín Leal Abeal
Hugo Taracido Menéndez
Ángel Martínez Morgade
Paula Riobó Senín
Suplentes

Sandra Romero Quinto

Roi Dragoevich Ibáñez

Faia Varela Corral

 

PROFESORADO
Candidaturas electas M.ª Ofelia Lubián Dubra
José Luis Mayobre Antón
Mario Soto López
David Martínez Millán
José Barcia Díaz
Suplente

Marta Luz González Pérez

M.ª Isabel Calvo Díaz

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Candidaturas electas Begoña Portela Castelo
Suplentes

---

 

Poderanse presentar reclamacións por un prazo de quince días  perante o Xefe Territorial da Consellería de Educación.

 

Eleccións ao Consello Escolar

  

PROCESO ELECTORAL - 2022

CIRCULARES
INFORMATIVAS

CALENDARIO   DOCUMENTACIÓN  ACTAS E RESULTADOS

Convocatoria profesorado

Convocatoria familias

Convocatoria alumnado

 

2/NOV: Sorteo para a composición
            da Xunta Electoral

8/NOV: Constitución da Xunta Electoral

10/NOV: Publicación dos censos electorais

17/NOV: Remate reclamacións ao censo

11-18/NOV: Presentación de candidaturas

16/NOV: Claustro informativo

21/NOV: Publicación candidaturas

29/NOV: VOTACIÓNS 

1/DEC: Proclamación de representantes electos/as

14/DEC: Constitución do novo Consello Escolar
             e comisións

Vacantes:

 • Pais e nais.... 1 vacantes
 • Alumnado.......2 vacantes
 • Profesorado..... 3 vacantes
 • Persoal non docente... 0 vacante  
 • Certificacións do escrutinio
 • Proclamación da
  Xunta Electoral
   
 • Representantes electos/as

 • Composición do novo CE

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXISLACIÓN:

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación ducativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos público

 Decreto 92/88. Organos de goberno de centros públicos

Decreto 324/96. ROC IES

Circular 1/98

Circular 18/00

Resultados da elección ao Consello Escolar (29 de novembro)

Estes son os resultados das eleccións ao Consello Escolar celebradas este martes, 29 de novembro.

PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS
Candidatos electos Domingo Rubianes
Amelia Sordo Pita
Suplentes José María Rumbo Prieto 

 

ALUMNADO
Candidatos electos Alba Pérez García
Diego López Rivera
Iago Rodríguez-Moldes Varela
Suplentes Miriam Rodríguez Martínez
Cristian Sánchez Rocha
Noa Canido González
Mayra Villar Veiga
Lara Rodrigues Silva

 

PROFESORADO
Candidatos electos David Martínez Millán
Carmen Meiriño González
 Rita Mª Fernández Anca
Telmo de Paz de Luis
Suplente José Barcia Díaz

 

PERSOAL NON DOCENTE
Candidatos electos Raquel Díaz Garrote
Suplente José Antonio Castro Guerra

 

Poderanse presentar reclamacións por un prazo de quince días  perante o Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

     

Eleccións ao Consello Escolar, 2014

Estes son os resultados das eleccións ao Consello Escolar celebradas este venres, 28 de novembro.

PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS
    Candidatas electas Isabel Margaretto Rodríguez  
    Estela Pérez Filgueiras  
    Suplentes Domingo Rubianes Souto  
    José María Rumbo Prieto   
    Teresa de Jesús Rumbo Prieto  

 

ALUMNADO
    Candidatos electos Pablo Javier Rañales Pérez   
    Carlos Bello Pita  
    Suplentes Sara Romero  
    Cristian Sánchez Rocha  
    Sara Salido Hermosilla  

 

PROFESORADO
    Candidatos electos Begoña Allegue Rodríguez  
    José Luís Mayobre Antón  
     Francisco Canoura Quintana  
    Suplente Telmo de Paz de Luis  

 Poderanse presentar reclamacións por un prazo de quince días  perante o Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Votación dos alumnos

  

 

Votación das nais

     

Votación dos profesores

 

 

Así queda o Consello Escolar ao completo.

Distribuir contido