Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Representantes electos ao Consello Escolar (2021)

Estes son os resultados das eleccións ao Consello Escolar celebradas este martes, 23 de novembro.

PAIS, NAIS, TITORES LEGAIS
Candidaturas electas Fátima García Cendán
Patricia Senín Feal
Suplentes

Francisco Bouzada Albela

M.ª Carmen Abeal Hermida

M.ª Rocío Lozano Castelo

 

ALUMNADO
Candidaturas electas Martín Leal Abeal
Hugo Taracido Menéndez
Ángel Martínez Morgade
Paula Riobó Senín
Suplentes

Sandra Romero Quinto

Roi Dragoevich Ibáñez

Faia Varela Corral

 

PROFESORADO
Candidaturas electas M.ª Ofelia Lubián Dubra
José Luis Mayobre Antón
Mario Soto López
David Martínez Millán
José Barcia Díaz
Suplente

Marta Luz González Pérez

M.ª Isabel Calvo Díaz

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Candidaturas electas Begoña Portela Castelo
Suplentes

---

 

Poderanse presentar reclamacións por un prazo de quince días  perante o Xefe Territorial da Consellería de Educación.