Skip to Content

Programación

PROGRAMACIÓNS CURSO ACTUAL

 SE O ENLACE FALLA AO FINAL APARECEN OS FICHEIROS

CM. MELE02. Instalacións de Telecomunicacións - RÉXIME XERAL-ORDINARIO

 

MODULOS DO 1º ANO.

 

PROFESOR

 

 

 

MP0359

ELECTRÓNICA APLICADA

 

Vide Loureiro, Francisco

MP0360

EQUIPAMIENTOS MICROINFORMÁTICOS

 

Jorge Juan Suárez Cuenca

MP0362

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS BÁSICAS

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

MP0363

INSTALACIÓNS DE MEGAFONIA E SONIRIZACIÓN

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

MP0365

INSTALACIÓNS DE RADIOCOMUNICACIÓNS

 

Sáez López, Jorge Luis.

MP0366

FORMACION E ORIENTACION LABORAL (F.O.L.)

 

Marcos Gómez Maroño

 

MODULOS DO 2º ANO.

 

PROFESOR

 

 

 

MP0237

INFRAESTRUTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVENDAS E EDIFICIOS

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

MP0238

INSTALACIÓNS DOMÓTICAS

 

Sáez López, Jorge Luis.

MP0361

INFRAESTRUTURAS DE REDES DE DATOS E SISTEMAS DE TELEFONÍA

 

Vide Loureiro, Francisco

MP0364

CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN E SEGURIDADE ELECTRÓNICA

 

Sáez López, Jorge Luis.

MP0367

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

 

Marcos Gómez Maroño

MP0368

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

 

 FP BÁSICA: BELE01. Electricidade e Electrónica.

 

MODULOS DO 1º ANO.

 

PROFESOR

 

 

 

MP3013

Instalacións eléctricas e domóticas.

 

Tattiana García Santiago

MP3015

Equipamentos eléctricos e electrónicos.

 

Beatriz Blanco Filgueira

 

MODULOS DO 2º ANO.

 

PROFESOR

 

 

 

MP3014

Instalacións de telecomunicacións.

 

Jorge Juan Suárez Cuenca

MP3016

Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos.

 

Tattiana García Santiago

MP3018

Formación en centros de traballo

 

Tattiana García Santiago

 

 

 

CM. MELE02. Instalacións de Telecomunicacións PROBAS LIBRES

 

MODULOS DO 1º ANO.

 

PROFESOR

 

 

 

MP0359

ELECTRÓNICA APLICADA

 

Vide Loureiro, Francisco

MP0360

EQUIPAMIENTOS MICROINFORMÁTICOS

 

Jorge Juan Suárez Cuenca

MP0362

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS BÁSICAS

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

MP0363

INSTALACIÓNS DE MEGAFONIA E SONIRIZACIÓN

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

MP0365

INSTALACIÓNS DE RADIOCOMUNICACIÓNS

 

Sáez López, Jorge Luis.

MP0366

FORMACION E ORIENTACION LABORAL (F.O.L.)

 

Marcos Gómez Maroño

 

MODULOS DO 2º ANO.

 

PROFESOR

 

 

 

MP0237

INFRAESTRUTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVENDAS E EDIFICIOS

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

MP0238

INSTALACIÓNS DOMÓTICAS

 

Sáez López, Jorge Luis.

MP0361

INFRAESTRUTURAS DE REDES DE DATOS E SISTEMAS DE TELEFONÍA

 

Francisco Vide Loureiro

MP0364

CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN E SEGURIDADE ELECTRÓNICA

 

Sáez López, Jorge Luis.

MP0367

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

 

Marcos Gómez Maroño

MP0368

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO

 

Cimadevila Álvarez, José Antonio.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut