Skip to Content

Pendentes

RECUPERACIÓN FINAL ORDINARIA PENDENTES 1º BACHARELATO

RECUPERACIÓN FINAL ORDINARIA PENDENTES 1º BACHARELATO

 

ABRIL

MÉRCORES 26 – 16:30H – SALÓN DE ACTOS

XOVES 27 – 16:30H – SALÓN DE ACTOS

FILOSOFÍA

DEBUXO ARTÍSTICO I

FÍSICA E QUÍMICA

ECONOMÍA

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I

LINGUA GALEGA E LITARATURA I

MATEMÁTICAS I

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS I

LATÍN I

FRANCÉS

Curso 22/23-Recuperación de materias pendentes Departamento de Tecnoloxía

TECNOLOXÍAS 2º ESO Calendario de entrega de traballos e probas escritas 

 

Fecha

Luns 21

Novembro       

 Martes 22

Novembro   

  Luns 13

Febreiro    

   Martes 14

Febreiro   

Luns 15

Maio

Martes 16

Maio

 

   Tarefa 

Entrega

boletín de estruturas

boletín de expresión gráfica

Proba escrita estruturas e expresión gráfica

1º recreo

Aula de informática mentor

Entrega

boletín de electricidade

Proba escrita electricidade

1º recreo

Aula de informática mentor

Entrega 

boletín máquinas e mecanismos

Proba escrita máquinas e mecanismos

1º recreo

Aula de informática mentor

TECNOLOXÍAS 3º ESO Calendario de entrega de traballos e probas escritas

 

Fecha

Luns 21

Novembro       

 Martes 22

Novembro   

  Luns 13

Febreiro    

   Martes 14

Febreiro   

Martes 16

Maio

 

   Tarefa 

Entrega

boletíns e fichas

de electricidade

 

Proba escrita electricidade

1º recreo

Aula de informática mentor

Entrega 

boletín plásticos

boletín expresión gráfica

Proba escrita plásticos e expresión gráfica

1º recreo

Aula de informática mentor

Proba escrita final

das partes non superadas

1º recreo

Aula de informática mentor

 

 

 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I Calendario de entrega de traballos e probas escritas

 

Fecha

Venres 18

       Novembro       

 Venres 3

Marzo   

Venres 5

Maio

 

   Tarefa 

 

Proba escrita enerxías TEMA 1,2,3

1º hora

Aula de informática mentor

Proba escrita Materiais

1ª hora

Aula de informática mentor

Proba escrita final

das partes non superadas

1º hora

Aula de informática mentor

 

 

 

Avaliación extraordinaria da ESA

Calendario de exames da avaliación extraordinaria da ESA e do alumnado con pérdida do dereito a avaliación continua:

 

Avaliación extraordinaria da ESA

Calendario de probas da avaliación extraordinaria da ESA

CALENDARIO RECUPERACIÓN MATERIAS PENDENTES 2021/2022

Dende a aula virtual de cada materia podedes consultar o relativo ao PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES e tamén contactar coas xefaturas de cada departamento para a organización do traballo e probas.

Avaliación extraordinaria de Módulos 1 e 3 da ESA

Avaliación extraordinaria de Módulos 1 e 3 da ESA

Probas a realizar no mes de maio

AVALIACIÓN MATERIAS PENDENTES 2020-2021

Podedes acceder a toda a información, na aula virtual, no voso correspondente curso. Os Departamentos irán subindo toda a información referente ao procedemento para a recuperación e avaliación das asignaturas que cada un teña pendente.

Distribuir contido


by Dr. Radut