Skip to Content

Novas

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ABAU 2023

PRAZO MATRÍCULA: 27 E 28 XUÑO 2023

DATAS ABAU: 11, 12, 13 XULLO DE 2023, VER HORARIOS NOS ADXUNTOS.

LUGAR: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Avda. do Burgo. Campus Norte. Santiago.

FINAL CURSO ESO

FINAL CURSO: 21 xuño (o alumnado acudirá ao centro en horario habitual)

PUBLICACIÓN NOTAS EN ABALAR: 23 xuño

RECOLLIDA BOLETÍNS / CONSELLOS ORIENTADORES / IMPRESO MATRÍCULA: o alumnado pode pasar o 26 xuño ás 10h pola aula de grupo do IES, onde o profesorado titor entregará os boletíns de notas, consellos orientadores e impreso de matrícula para entregar en secretaría nos prazos establecidos na páxina web

MATRÍCULA: ver prazos na páxina web do IES

MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 2023/2024

26 - 27 XUÑO: MATRÍCULA EN BACHARELATO

28 - 29 XUÑO: MATRÍCULA 3º-4º ESO

30 XUÑO - 3 XULLO: MATRÍCULA 1º-2º ESO

DOCUMENTACIÓN: impreso de matrícula do curso correspondente + documentos anexos ESO/BACH según corresponda (ver documentos adxuntos máis abaixo).

INFORMACIÓN ADMISIÓN E MATRÍCULA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES CURSO 2023/2024

MATRÍCULA EN 1º CICLO MEDIO OU SUPERIOR

Alumnado de nova incorporación en 1º de ciclos medios ou superiores e alumnado que repite 1º curso.

PRAZO SOLICITUDES DE INSCRICIÓN 1º CURSO: do 23 de xuño ás 9:00 horas ata as 13:00 horas do 5 de xullo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 1º CURSO: as solicitudes cubriranse no asistente informático dispoñible en www.edu.xunta.gal/fp e entregarase na secretaría do centro para ser validada, en horario de 9:00 a 14:00h.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DE ALUMNADO ADMITIDO 1º CURSO: as listaxes de alumnado admitido publícanse en varias quendas. A matrícula farase presencialmente no centro educativo no prazo correspondente á adxudicación.

MATRÍCULA 1º CURSO: a matrícula faise presencialmente no centro educativo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, nos prazos establecidos segundo a adxudicación, a documentación a presentar podedes consultala no documento anexo.

MATRÍCULA EN 2º CICLO MEDIO OU SUPERIOR

Todo o alumnado que promocione de 1º a 2º de ciclo ou que repita 2º debe facer matrícula en 2º.

PRAZO MATRÍCULA 2º CURSO: do 23 de xuño ás 9:00 horas ata as 13:00 horas do 5 de xullo.

MATRÍCULA 2º CURSO: a matrícula faise presencialmente no centro educativo, en horario de 9:00 a 14:00 horas nos prazos establecidos segundo a adxudicación, a documentación a presentar podedes consultala no documento anexo.

CONVOCATORIA ORDINARIA ABAU 2023

PRAZO MATRÍCULA: 18 A 22 DE MAIO 2023, VER TODA A INFORMACIÓN NOS ADXUNTOS.

PREPARACIÓN ABAU NO IES: VER HORARIO NOS ADXUNTOS

DATAS ABAU: 6, 7 E 8 DE XUÑO DE 2023, VER HORARIOS NOS ADXUNTOS.

LUGAR: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Avda. do Burgo. Campus Norte. Santiago.

Haberá bus para o alumnado do IES Campo de San Alberto con saída ás oito menos dez (7:50h) dende a porta do instituto para os dous primeiros días das probas ABAU (6 e 7 de xuño).

ADMISIÓN ALUMNADO 2023/2024

Todo o alumnado que solicitou praza para o vindeiro curso 2023/2024 dentro de prazo está admitido. Pódense consultar as listaxes de admisión no taboleiro do IES.

Prazo orientativo de formalización de matrícula: última semana de xuño - primeira semana de xullo.

Os prazos exactos publicaranse na web durante o mes de xuño.

BECAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

CURSO: 2023/2024

PRAZO SOLICITUDE: 8 DE MAIO A 20 DE SETEMBRO DE 2023

MÁIS INFORMACIÓN

PREMIOS EXTRAORDINARIOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 2022/2023

TODA A INFORMACIÓN NO SEGUINTE ENLACE DA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA: ENLACE

ADMISIÓN ALUMNADO 2023-2024

 

PRAZAS VACANTES POR CURSO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

BACHARELATO

1º ESO

13*

1º XERAL

14

2º ESO

24

1º CIENCIAS E TECN.

30

3º ESO

13

1º HUMANIDADES E CCSS

16

4º ESO

25

2º XERAL

23

 

 

2º CIENCIAS E TECN.

17

 

 

2º HUMANIDADES E CSS

33

*1º ESO: 6 prazas reservadas prioritariamente para alumnado con NEAE.

CALENDARIO ADMISIÓN 2023/2024

Reserva de praza no centro adscrito

15 xaneiro – 4 febreiro

Publicación vacantes

28 febreiro

Prazo solicitude admisión

*Ver información de interese máis abaixo

1 marzo – 20 marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo (previo aviso)

10 días hábiles dende o día seguinte ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión

Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido

25 abril

Prazo para formular reclamacións

5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación

Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido

15 maio

Formalización da matrícula en ESO e BACHARELATO

26 xuño – 7 xullo

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (1 marzo – 20 marzo)

Opción 1: solicitar praza de forma telemática a mediante o formulario normalizado dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado presentando a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (ver documento anexo ManualDeUsuarioDasFamilias).

Opción 2: cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada na secretaría do centro en horario de 9 a 13h (ver documento anexo SolicitudeAdmisión).

CRITERIOS DE BAREMO

Os criterios de baremo aplícanse no caso de que o número de solicitudes sexa superior ás vacantes. Pódense consultar os criterios de baremación no CAPÍTULO II da ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos (ver documento anexo OrdeAdmisiónAlumnado21Outubro2022).

Distribuir contido


by Dr. Radut