CM INSTAL. ELECTRICAS E AUTOMATICAS: DISTRIBUCION HORARIA POR CURSO E MODULOS

SESIONS SEMANAIS POR MODULO DO CICLO MEDIO DE INSTALACIONS ELECTRICAS E AUTOMATICAS. (NOVO CURRICULO LOE).

Ciclo Formativo de Grao Medio

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

MÓDULO PROFESIONAL

Duración

(horas)

Primeiro curso

 (Sesións/semana)

Segundo curso

1-2T

(Sesións/semana)

3 trimestre

(horas)

0232. Automatismos industriais. (2)

240

8

 

 

0233. Electrónica. (1) (2)

107

4

 

 

0234. Electrotecnia.(1) (2)

213

8

 

 

0235. Instalaciones eléctricas interiores.

293

12

 

 

0241. Formación y Orientación Laboral.

107

4

 

 

960

36

 

 

 

PES/PT/FOL

12/20/4

 

 

2º curso

0236. Instalaciones de distribución.

155

 

9

 

0237. Infraestructuras comúns de telecomunicación en vivendas e edificios.

123

 

7

 

0238. Instalaciones domóticas. (2)

123

 

7

 

0239. Instalaciones solares fotovoltaicas.

53

 

3

 

0240. Máquinas eléctricas.

123

 

7

 

0242. Empresa e iniciativa emprendedora.

53

 

3

 

630

PES/PT/FOL

36

 

1º+2º

1590

 

12/21/3

 

0243. Formación en Centros de Traballo.

410

 

 

410

Total no ciclo formativo

2000

 

 

410

MODULOS QUE DEBEN IMPARTIR OS P.E.S.: 0233-0234-0236-0239 (24H)

MODULOS PARA IMPARTIR PROFESORES DE FOL: 0241-0242 (7H)

MODULOS PARA IMPARTIR P. TECNICOS: 0232-0235-0237-0238-0240 (41H)