Programación

Programación galego curso

INTRODUCIÓN:  Base legal |

NIVEL AVANZADO INTEGRADO:| Obxectivos | Contidos |Criterios de avaliación |

NIVEL C1: | Definición do nivel | Obxectivos | Contidos | Temporalización | Metodoloxía | Criterios de avaliación |

CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMINISTRATIVA: | Cursos preparatorios impartidos na EOI |

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAL: | Ferramentas en distintos soportes para todos os niveis |

METODOLOXÍA DIDÁCTICA: | Principios metodolóxicos |

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: | Liñas xerais de accións educativas |

 

 

Distribuir contido