Programación

Programación galego curso 2020/21

                                                               DISTRIBUCIÓN POR NIVEIS

  • LIMIAR: | Marco legal | Contexto educativo | Metodoloxía | Recursos | Atención á divesidade | Temporalización
  • NIVEL INTERMEDIO B2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación
  • NIVEL NIVEL AVANZADO C1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación
  •  NIVEL NIVEL AVANZADO C2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación
Distribuir contido