Programación

Cursos Linguaxe administrativa Galega e Celga

Cursos de linguaxe admin e celga no 1º cuadrimestre. MATRÍCULA: dende o 03/09/2018 ata o 12/09/2018 . Ler mais.

Calendario probas Linguaxe Administrativa e CELGAS

Publicadas as datas de exames escritos e orais dos cursos LAM e LAS. Ver calendario

Probas Celga: As datas das probas foron modificadas no DOG do 9 de maio. Ver enlace

Publicadas as cualificacións do curso Linguaxe administrativa Galega Superior presencial. Ver enlace

Programación galego curso

INTRODUCIÓN:  Base legal |

NIVEL AVANZADO INTEGRADO:| Obxectivos | Contidos |Criterios de avaliación |

NIVEL C1: | Definición do nivel | Obxectivos | Contidos | Temporalización | Metodoloxía | Criterios de avaliación |

CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMINISTRATIVA: | Cursos preparatorios impartidos na EOI |

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAL: | Ferramentas en distintos soportes para todos os niveis |

METODOLOXÍA DIDÁCTICA: | Principios metodolóxicos |

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: | Liñas xerais de accións educativas |

 

 

Distribuir contido