Programación

Programación galego curso 2018/19

                                                               DISTRIBUCIÓN POR NIVEIS

  • LIMIAR: | Marco legal | Contexto educativo | Metodoloxía | Recursos | Atención á divesidade | Temporalización |
  • AVALIACIÓN: | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
  • NIVEL INTERMEDIO B2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL NIVEL AVANZADO C1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  •  NIVEL NIVEL AVANZADO C2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMIN | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Temporalización | Criterios de Avaliación |

Datas das probas Celga 3, Celga 4 e Ling Administrativa. Maio/xuño.

Publicación de horarios e lugares para a realización das probas do celga 3, celga 4 e linguaxe administrativa galega. Ver enlace.

Cursos linguaxe adimistrativa e CELGAS.

Cursos de linguaxe admin e CELGA 3 e 4 (2º CUADRIMESTRE)
MATRÍCULA: dende o 02/01/2019 ata o 11/01Información sobre horarios e datas de inicio dos cursos.

Cursos Linguaxe administrativa Galega e Celga. Datas exames

Cursos de linguaxe admin e celga no 1º cuadrimestre. Información sobre matrícula, horarios e datas das probas.
Datas probas de Linguaxe Adimistrativa Superior | Oral: 22/01/2019  ás 09.00(Aula 14) | Escrita: 29/01/2019 ás 12.00 (Aula 14)

Distribuir contido