Libros de texto

Libros de texto de Galego

CURSO 2020/2021

Código de centro: 32016081

 

Enderezo: Mestre vide , nº 10

Concello: Ourense

 

Correo electrónico: eoi.ourense@edu.xunta.es

Teléfono: 988366073

 

Curso e etapa

Área

 Materia Ámbito

 Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

B2

Non hai ningún libro de texto que se recomende para cursos de galego da EOI

 

C1

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURENSE , 12 de xuño de 2018

 O/A  director/a,

Asdo.: .........................................................

Distribuir contido