Avaliación

 

Aquí pode atopar as grellas empregadas para a avaliación das probas de mediación, expresión escrita e expresión oral:

A2

B1

B2

C1