Skip to Content

Profesorado de Secundaria

Profesorado Secundaria Curso 2021/2022

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

CURSO 2021/2022

Allegue Leira, Alberto
 

LGL

Xefe de Estudos

Xefe do Departamento de Lingua Galega e Literatura

Alonso Mosquera, María Titora 1ºA

MAT

 
Andrés Losada, Ana Isabel
 

LCL

Xefe do Departamento Lingua Castelá e Literatura 
Arza López, Alicia  

PT

 
Bernárdez Pousa, Margarita  

ING

Xefa do Departamento de Inglés

Ramil Ferreiro, Marta Titora 2ºA

MUS

 Xefa do Departamento de Música

Coordinadora da Biblioteca Escolar

Ferreiro Ocampo, Belén  

TEC

Xefa do Departamento Tecnoloxía

Coordinadora TICS

García Díaz, Juan Luis  

MAT

Director 
García Flórez, Cristina  

Relixión Católica

Xefa do Departamento de Relixión Católica
Gómez Abelenda, María Jesús  

ORI

Xefa do Departamento de Orientación
Lorenzo Eirín, Pilar Titora  3ºA

FQ

Xefa do Departamento de Física e Química
Mato Seijas, Mónica Titora 1ºC EF Xefa do Departamento de Educación Física
Méndez López, Mª Asunción

Titora 4ºA

XeHi

Xefa do Departamento de Xeografía e Historia
Prego Fernández, Antón
Titor 1ºB

EPV

Xefe do Departamento de Educación Plástica e Visual
Salgueiro Feijoo, Tania   FRA

Xefa do Departamento de Francés

 

Rodal Fraga, José Antonio Titor 2ºB LCL  
Sánchez Castro, Carmen
 
 
ING  
Sierra Palmeiro, María Rosa   MAT

Xefa do Departamento de Matemáticas

 

Torres Vázquez, Olaia   XeHi

 

 

Veiga Sánchez, Eva Elsa   BX  Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

PROFESORADO SECUNDARIA E TITORÍAS

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS/TITORES/AS

CURSO 2019/20

Soliciten cita previa para que o profesorado poida ter toda a información e evitar esperas.

 

TITORES
Allegue Leira, Alberto (3º ESO) MARTES 10:30 - 11:15
Andrés Losada, Ana (2º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Méndez López, María Asunción (1º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Prego Fernández, Antón (4º ESO) MÉRCORES 11:05 - 12:00
Rodal Fraga, José Antonio (3º PMAR) LUNS 12:00-12:55
Sánchez Castro, Carmen (1º ESO A) VENRES 10:30 - 11:15
Torres Vázquez, Olaia (2º ESO A) VENRES 11:45 - 12:30
PROFESORADO NON TITOR
Azcárraga García, Mª Jesús MARTES 11:45 - 12:30
Bernárdez Pousa, Margarita MARTES 12:30 - 13:15
Canosa Fraguela, Mª Carmen VENRES 10:30 - 11:15
Cubillo Sánchez, Patricia MÉRCORES 11:05 - 12:00
Ferreiro Ocampo, Belén MARTES 11:45 - 12:30
García Díaz, Juan Luis MARTES 9:45 - 10:30
García Flórez, Mª Cristina VENRES 10:30 - 11:15
Gómez Abelenda, Mª Jesús MARTES 10:30 - 11:15
Lorenzo Eirín, Pilar XOVES 11:45 - 12:30
Mato Seijas, Mónica VENRES 10:30 - 11:15
Presedo Díaz, Mª Carmen MÉRCORES 11:05 - 12:00
Sierra Palmeiro, Mª Rosa MARTES 11:45 - 12:30
Veiga Sánchez, Elsa VENRES 10:30 - 11:15

PROFESORADO SECUNDARIA E TITORÍAS

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS/TITORES/AS

CURSO 2019/20

Soliciten cita previa para que o profesorado poida ter toda a información e evitar esperas.

 

TITORES
Allegue Leira, Alberto (3º ESO) MARTES 10:30 - 11:15
Andrés Losada, Ana (2º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Méndez López, María Asunción (1º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Prego Fernández, Antón (4º ESO) MÉRCORES 11:05 - 12:00
Rodal Fraga, José Antonio (3º PMAR) LUNS 12:00-12:55
Sánchez Castro, Carmen (1º ESO A) VENRES 10:30 - 11:15
Torres Vázquez, Olaia (2º ESO A) VENRES 11:45 - 12:30
PROFESORADO NON TITOR
Azcárraga García, Mª Jesús MARTES 11:45 - 12:30
Bernárdez Pousa, Margarita MARTES 12:30 - 13:15
Canosa Fraguela, Mª Carmen VENRES 10:30 - 11:15
Cubillo Sánchez, Patricia MÉRCORES 11:05 - 12:00
Ferreiro Ocampo, Belén MARTES 11:45 - 12:30
García Díaz, Juan Luis MARTES 9:45 - 10:30
García Flórez, Mª Cristina VENRES 10:30 - 11:15
Gómez Abelenda, Mª Jesús MARTES 10:30 - 11:15
Lorenzo Eirín, Pilar XOVES 11:45 - 12:30
Mato Seijas, Mónica VENRES 10:30 - 11:15
Presedo Díaz, Mª Carmen MÉRCORES 11:05 - 12:00
Sierra Palmeiro, Mª Rosa MARTES 11:45 - 12:30
Veiga Sánchez, Elsa VENRES 10:30 - 11:15

PROFESORADO SECUNDARIA E TITORÍAS

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS/TITORES/AS

CURSO 2019/20

Soliciten cita previa para que o profesorado poida ter toda a información e evitar esperas.

 

TITORES
Allegue Leira, Alberto (3º ESO) MARTES 10:30 - 11:15
Andrés Losada, Ana (2º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Méndez López, María Asunción (1º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Prego Fernández, Antón (4º ESO) MÉRCORES 11:05 - 12:00
Rodal Fraga, José Antonio (3º PMAR) LUNS 12:00-12:55
Sánchez Castro, Carmen (1º ESO A) VENRES 10:30 - 11:15
Torres Vázquez, Olaia (2º ESO A) VENRES 11:45 - 12:30
PROFESORADO NON TITOR
Azcárraga García, Mª Jesús MARTES 11:45 - 12:30
Bernárdez Pousa, Margarita MARTES 12:30 - 13:15
Canosa Fraguela, Mª Carmen VENRES 10:30 - 11:15
Cubillo Sánchez, Patricia MÉRCORES 11:05 - 12:00
Ferreiro Ocampo, Belén MARTES 11:45 - 12:30
García Díaz, Juan Luis MARTES 9:45 - 10:30
García Flórez, Mª Cristina VENRES 10:30 - 11:15
Gómez Abelenda, Mª Jesús MARTES 10:30 - 11:15
Lorenzo Eirín, Pilar XOVES 11:45 - 12:30
Mato Seijas, Mónica VENRES 10:30 - 11:15
Presedo Díaz, Mª Carmen MÉRCORES 11:05 - 12:00
Sierra Palmeiro, Mª Rosa MARTES 11:45 - 12:30
Veiga Sánchez, Elsa VENRES 10:30 - 11:15

PROFESORADO SECUNDARIA E TITORÍAS

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS/TITORES/AS

CURSO 2019/20

Soliciten cita previa para que o profesorado poida ter toda a información e evitar esperas.

 

TITORES
Allegue Leira, Alberto (3º ESO) MARTES 10:30 - 11:15
Andrés Losada, Ana (2º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Méndez López, María Asunción (1º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Prego Fernández, Antón (4º ESO) MÉRCORES 11:05 - 12:00
Rodal Fraga, José Antonio (3º PMAR) LUNS 12:00-12:55
Sánchez Castro, Carmen (1º ESO A) VENRES 10:30 - 11:15
Torres Vázquez, Olaia (2º ESO A) VENRES 11:45 - 12:30
PROFESORADO NON TITOR
Azcárraga García, Mª Jesús MARTES 11:45 - 12:30
Bernárdez Pousa, Margarita MARTES 12:30 - 13:15
Canosa Fraguela, Mª Carmen VENRES 10:30 - 11:15
Cubillo Sánchez, Patricia MÉRCORES 11:05 - 12:00
Ferreiro Ocampo, Belén MARTES 11:45 - 12:30
García Díaz, Juan Luis MARTES 9:45 - 10:30
García Flórez, Mª Cristina VENRES 10:30 - 11:15
Gómez Abelenda, Mª Jesús MARTES 10:30 - 11:15
Lorenzo Eirín, Pilar XOVES 11:45 - 12:30
Mato Seijas, Mónica VENRES 10:30 - 11:15
Presedo Díaz, Mª Carmen MÉRCORES 11:05 - 12:00
Sierra Palmeiro, Mª Rosa MARTES 11:45 - 12:30
Veiga Sánchez, Elsa VENRES 10:30 - 11:15

PROFESORADO SECUNDARIA E TITORÍAS

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS/TITORES/AS

CURSO 2019/20

Soliciten cita previa para que o profesorado poida ter toda a información e evitar esperas.

 

TITORES
Allegue Leira, Alberto (3º ESO) MARTES 10:30 - 11:15
Andrés Losada, Ana (2º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Méndez López, María Asunción (1º ESO B) XOVES 10:30 - 11:15
Prego Fernández, Antón (4º ESO) MÉRCORES 11:05 - 12:00
Rodal Fraga, José Antonio (3º PMAR) LUNS 12:00-12:55
Sánchez Castro, Carmen (1º ESO A) VENRES 10:30 - 11:15
Torres Vázquez, Olaia (2º ESO A) VENRES 11:45 - 12:30
PROFESORADO NON TITOR
Azcárraga García, Mª Jesús MARTES 11:45 - 12:30
Bernárdez Pousa, Margarita MARTES 12:30 - 13:15
Canosa Fraguela, Mª Carmen VENRES 10:30 - 11:15
Cubillo Sánchez, Patricia MÉRCORES 11:05 - 12:00
Ferreiro Ocampo, Belén MARTES 11:45 - 12:30
García Díaz, Juan Luis MARTES 9:45 - 10:30
García Flórez, Mª Cristina VENRES 10:30 - 11:15
Gómez Abelenda, Mª Jesús MARTES 10:30 - 11:15
Lorenzo Eirín, Pilar XOVES 11:45 - 12:30
Mato Seijas, Mónica VENRES 10:30 - 11:15
Presedo Díaz, Mª Carmen MÉRCORES 11:05 - 12:00
Sierra Palmeiro, Mª Rosa MARTES 11:45 - 12:30
Veiga Sánchez, Elsa VENRES 10:30 - 11:15

Profesorado de secundaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

CURSO 2017/2018

Prego Fernández, Antón
Titor de 1ºA

EPV

Xefe do Departamento de Educación Plástica e Visual
Cubillo Sánchez, Patricia
Titora de 1ºB
MUS  Xefe do Departamento de Música
Sánchez Castro, Carmen
Titora de 2ºA PMAR
ING Xefa de Estudos 
Ferreiro Ocampo, Belén
Titora de 2ºA
TEC Xefa do Departamento Tecnoloxía
Pasabant Quintián,Mikel
Titor de 2ºB
ING  
Díaz Diéguez, Carlos Titor de 3ºPMAR XeHi Xefe do Departamento de Xeografía e Hisotria
Lorenzo Eirín, Pilar Titora de 3ºA FQ Xefa do Departamento de Física e Química
Ambroa Roca, Ana Belén  Titora de 3ºB LGL  
Mato Seijas, Mónica
Titora de 4ºA  EF Xefa do Departamento de Educación Física
Andrés Losada, Ana Isabel   LCL Xefe do Departamento Lingua Casteláe Literatura 
Rodal Fraga, José Antonio
 
LCL Responsablee do Club de Lectura 
Canosa Fraguela, Maria del Carmen
 
LGL Xefe do Departamento de LIngua Galega e Literatura
Bernárdez Pousa, Margarita   ING Xefe do Departamento de Inglés
Presedo Díaz, María del Carmen   FRA

Xefe do Departamento de Francés

Coordinadora da Biblioteca Escolar 

Arnoso Calvo, Mónica Patricia
 
MAT  
Fraga Sánchez, Olga   MAT  
García Flórez, Cristina
 
Relixión Católica
Xefa do Departamento de Relixión Católica
Gómez Abelenda, María Jesús
 
Ori Xefa do Departamento de Orientación
Azcárrga García, Mª Jesús
  PT  
Pallas Calviño, Nuria   BX  Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
Méndez López, Mª Asunción
 
XeH Directora
Distribuir contido


by Dr. Radut