Skip to Content
 DESTAQUES

TÍTULOS ESO 2019

Informamos que xa están dispoñibles na secretaría do centro para a súa recollida os títulos do alumnado que rematou a ESO no 2019.

AXUDAS PARA ALUMNADO CON NEAE PARA O CURSO 2021-2022

Premendo no seguinte enlace https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html poden informarse e solicitar as axudas para o alumnado con NEAE. O prazo remata o 30 de setembro. En caso de dúbida contactar directamente coa orientadora do noso centro educativo.

VALES MATERIAL E LISTAXES DEFINITIVAS FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO ESO

Están a disposición na secretaría do centro os cheques de material e as listaxes definitivas do fondo solidario de libros de texto. 

ENTRADAS E SAÍDAS ALUMNADO EI E EP

  • Organización para as entradas de Ed. Infantil e Primaria

Para a entrada do alumnado de Educación Infantil e Primaria que empregue o transporte escolar, utilizarase a entrada sur (portal grande). O alumnado de Educación Infantil que non empregue o servizo de transporte utilizará a entrada oeste (porta pequena). O alumnado de Educación Primaria que non empregue o servizo de transporte utilizará a porta principal do centro. 

  • Alumnado de Educación Infantil e Primaria de transporte escolar: 9:15 horas. 
  • Alumnado de Educación Infantil e Primaria  que non empregue o transporte escolar: 9:15 a 9:30 horas.

O período de adaptación do alumnado de 4º curso de Educación Infantil á entrada e saída durante este tempo realizarase pola porta principal. As familias non poderán acceder ao edificio principal. Evitarase a confluenza dos diferentes grupos, polo que os horarios estarán ben separados no tempo.

O alumnado usuario de transporte será o primeiro que entrará no recinto escolar, empregando a entrada sur (portal grande).

Con carácter xeral para todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria:

O alumnado de Educación Infantil e de Educación Primaria usuario de transporte será dirixido ás aulas polo profesorado que nese momento estea no patio, mantendo a orde e a distancia de seguridade. Na clase estará o profesor/a de 1ª hora.

Ao redor das 9:15 horas abrirase a porta oeste (porta pequena) para permitir a entrada ao alumnado de Educación Infantil non usuario de transporte. O alumnado de Educación Infantil poderá vir acompañado por un proxenitor ou persoa autorizada. As familias non poderán acceder ao edificio principal. O alumnado será dirixido ás aulas polo profesorado que nese momento estea no patio, mantendo a orde e a distancia de seguridade. Ao redor das 9:15 horas abrirase a porta principal para permitir a entrada ao alumnado de Educación Primaria non usuario de transporte. As familias non poderán acceder ao recinto escolar. O alumnado será dirixido ás aulas polo profesorado que nese momento estea na entrada.

Organización das saídas do centro Educación Infantil e Primaria:

  • Alumnado que non fai uso do comedor: O alumnado de Educación Infantil sairá as 14:15 horas, de forma escalonada pola porta oeste (porta pequena) do patio. As familias poderanse achegar ao patio para recoller ao alumnado. O alumnado de Educación Primaria sairá de forma escalonada a partir das 14:20 horas, comezando polos niveis inferiores. O alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria sairá pola porta oeste (porta pequena) do patio, mentres que o alumnado de 3º, 4º ( 14:25 h), 5º e 6º (14:30h) sairá pola porta principal.
  • Alumnado que faga uso do comedor e transporte: O alumnado que utilice o transporte da empresa Arriva dirixirase á zona cuberta das pistas de baloncesto, mantendo a distancia de seguridade e organizándose en ringleiras por itinerarios (itinerario 3: cruce de Bermás – Recta de Cobas; itinerario 4: Vilachán – Cruce de Villabuil; itinerario 5: Saamil – As Quintas).O alumnado que utilice o transporte das empresas Freire ou Grabanxa dirixirase ao patio cuberto, organizándose en ringleiras e mantendo a distancia de seguridade. O horario de saída será ás 15:30 horas. As acompañantes/coidadoras da empresa de transporte disporanse en cada unha das zonas ou ringleiras onde está situado o alumnado de cada itinerario, e acompañarano dende dentro de recinto escolar cara os autobuses.
  • Alumnado que faga uso do comedor, pero non do transporte, sairá pola porta principal do centro. O horario de saída será ás 15:20 horas para a etapa de Educación Infantil, e a continuación procederase á saída do alumnado de Educación Primaria de forma gradual, por niveis. As familias de Educación Infantil poderán entrar no recinto, pero non no edificio. As familias de Educación Primaria, con carácter xeral, esperarán na parte exterior do portal para entregarlle ao seu fillo/a.

Plan de Adaptación á Situación COVID-19. Curso 2021 - 2022

En documento adxunto poden descargar o Plan de Adaptación á Situación COVID-19 para o curso 2021 - 2022. 

AUTORIZACIÓNS SAÍDA CENTRO E TRANSPORTE

En documento adxunto poden descargar as autorizacións para a recollida do alumnado no centro e para o que faga uso do transporte escolar. É necesario presentalas na secretaría do centro antes do comezo das clases.

PRAZO DE RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Segundo recolle a Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bacharelato; e a Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial:

O prazo de reclamación das cualificacións da avaliación extraordinaria serán o luns 6 e martes 7 de setembro en horario de 11:00 a 13:00 horas.

PERIODO ACTIVIDADE LECTIVA

En educación infantil e educación primaria, as actividades lectivas realizaranse do día 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.

En educación secundaria obrigatoria as actividades lectivas realizaranse do día 15 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.

LISTAXES DEFINITIVAS AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Están a disposición na secretaría as listaxes definitivas do fondo solidario de libros de texto, os vales de material escolar e dos libros do alumnado de 1º EP e 2º EP. Horario de atención ao público de 10:00 a 12:30 horas.

LISTAXES PROVISIONAIS AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Desde hoxe e ata o mércores 14 de xullo están a disposición das familias do alumnado as listaxes provisionais de admitidos/as no Fondo Solidario de libros de texto e as axudas para adquisición de libros de texto ( 1º e 2º EP) e axudas de material escolar. Poden facer a consulta na secretaría do centro en horario de 10:00 a 12:30 horas. O prazo de reclamación remata o día 14 de xullo. A partir do día 16 de xullo poderán consultar a listaxe definitiva.

Distribuir contido
<><><>


 
by Dr. Radut