Skip to Content

Información COVID 19. Curso 2020-2021

 

ADÍASE A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2020

Segundo a Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, adíase a celebración das eleccións para a renovación dos representantes dos distitintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros sostidos con fondos públicos.

Podedes acceder a toda a información na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32201

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR 2020

 

A Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares, de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 8 de outubro de 2020).

Realizarase proximamente neste centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Centro.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e estará integrada por:

 • A Directora do Centro.

 • Un profesor/a.

 • Un pai ou nai ou titor/a legal.

 • Un alumno/a da ESO.

 • Un representante do persoal de administración e servizos.

Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo do Regulamento dos Centros Públicos Integrados. Dito sorteo será público e nel se designarán os membros titulares e suplentes.

 

O SORTEO PÚBLICO CELEBRARASE O XOVES DÍA 15 DE OUTUBRO ÁS 10:35 HORAS NA SECRETARÍA DO CENTRO.

 

MENÚ OUTUBRO

Achegamos o menú de comedor do mes de Outubro:

Menú de Outubro basal

Menú de Outubro sen glute

Menú de Outubro sen lactosa

COMEDOR ESCOLAR

QUENDAS DEFINITIVAS DO COMEDOR ESCOLAR

A continuación establécense as quendas do comedor escolar que estarán vixentes a partir do mércores 23 de setembro. 

 

1ª QUENDA

2ª QUENDA

 

Horario de xantar: A partir das 13:25h.

Alumnado de infantil, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º B de EP

Horario de recollida: 14:30h.

 

 

Horario de xantar:  A partir das 14:25h.

Alumnado de 5º A de EP, 6º de EP, 1º, 2º, 3º e 4º da ESO

Horario de recollida: Entre as 15:15 e as 15:30h.

Parte do alumnado de 5º A de EP xantará na primeira quenda.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

O protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia establece no punto 11.5. que con caracter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requerida polo proipio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo.

Polo tanto establecemos un horario específico para a atención ás familias non coincidentes con horarios de entrada, saída, recreos ou intercambios de clase.

O horario de atención ao público será de 9:15h a 10:30h.

NOVAS DATAS DE INICIO DE CURSO PARA ESO

Como comunicou a Consellaría no seu web o pasado venres 11 ás 14.18 da tarde, o inicio de curso en ESO foi adiado para os días 23. 24 e 25 de setembro, graduados da seguinte maneira:

 • 1º ESO e 2º ESO:  23 de Setembro
 • 3º ESO:                  24 de Setembro
 • 4º ESO:                  25 de Setembro

 Se hai novidades ao respecto anunciarémolas en canto poidamos.

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Publicamos as quendas e os horarios dos grupos do periodo de adaptación da educación infantil. Lembramos que este período abrangue desde o 10 de setembro ata o 30 de setembro.

4ºA de educación infantil

4ºB de educación infantil

 

NORMAS E QUENDAS DO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2020-2021

Informamos das normas que rexen no comedor escolar durante o curso escolar 2020-2021, unha vez adaptadas ao protocolo COVID.

INFORMAMOS DOS HORARIOS E QUENDAS DO COMEDOR DENDE O LUNS 14 ATA O MARTES 22 DE SETEMBRO

Pedimos desculpas ás familias afectadas polos cambios de quenda.

Achegamos en ADXUNTO a normativa, as quendas e os horarios.

REUNIÓNS INFORMATIVAS PROTOCOLO COVID-19

No día de hoxe comezamos a ter xuntanzas presenciais coas familias para comentar convosco a aplicación do protocolo COVID no centro.

Unha vez comprobado que os tempos das xuntanzas e o necesario entre elas para desinfección son os adecuados, publicamos os horarios das seguintes, das que tamén seredes informadxs vía TokApp ou telefónica:

 Día 7 de setembro:

 • 2º de Educación Primaria: 9:00h
 • 4º A de Educación Primaria: 10:00h
 • 4º B de Educación Primaria: 11:00h
 • 3ºA de Educación Primaria: 12:00h
 • 3ºB de Educación Primaria: 13:00h.
 • 1º de Educación Secundaria: 16:30h.
 • 2º de Educación Secundaria: 17.30h.

 

Día 8 de setembro:

 • 1ºA de Educación Primaria: 9:00h
 • 1ºB de Educación Primaria: 10:00h
 • 5ºA de Educación Primaria: 11:00h
 • 5ºB de Educación Primaria: 12:00h
 • 3º de Educación Secundaria: 13.00h
 • 4º de Educación Secundaria: 16.30h

Para evitar aglomeracións e cumplir as indicacións do protocolo COVID será preciso:

 • Unha persoa por familia, sen alumnado acompañando.
 • Vir provistos/as de máscara.
 • Esperar fóra do centro a ser chamados/as.

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO. PROTOCOLO COVID-19

 Debido á situación sanitaria por causa da COVID-19, e seguindo o establecido polo Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19as normas que aplicaremos durante a celebración das probas extraordinarias de Setembro son as que seguen:

 • O alumnado debe asistir ás probas con máscara. Lembrade que en caso de non traela non vos podemos deixar acceder ao recinto escolar.

 • O alumnado debe traer todo o material necesario para a proba, fóra papel (bolígrafo, lapis, goma ou o que precisades para Educación Plástica, por exemplo). Ese material non pode ser compartido con compañeirxs (nada de “quen me deixa un tipex?”).

 • O alumnado agardará fóra do recinto a ser chamado polo profesorado encargado da proba. Accederá en fileira mantendo a distancia de seguridade.

 • Na entrada do centro haberá instalada unha mesa-Covid con xel desinfectante que deberá ser utilizado antes de entrar.

 • Para circular polos corredores do centro debe ser utilizado sempre o lado dereito e seguir a sinalización marcada no chan.

 • Chegadxs á aula, cada alumnx ocupará un lugar, do que non poderá moverse até acabar a proba. Se usa panos desbotábeis, deberá depositalos na papeleira-COVID que haberá nas aulas.

 • Na aula só o profesorado pode subir e baixar persianas, abrir xanelas ou apagar/prender luces.

 • Unha vez acabada a proba cada alumnx abandonará o centro respectando as indicacións anteriores.

 • Ante calquera dúbida sobre como actuar, preguntade ao profesorado antes de facer.

Polo ben de toda a comunidade, e pensando nas persoas de risco que conviven connosco, pedímosvos que colaboredes e tomedes con seriedade estas indicacións.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut