CONVOCATORIA PREMIO FIN DE GRAO CURSO 2012‐13
ESPECIALIDADE DANZA CLÁSICA

(ORDE do 10 de marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra e
premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza)

DATA: MÉRCORES 19 DE XUÑO 11.00h


O Conservatorio Profesional de Danza de Lugo celebra o seu X aniversario coa presentación da obra de repertorio Giselle, símbolo do ballet romántico e Mahimata, coreografía  contemporánea de creación propia.

Distribuir contido