Organigrama

-EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Concepción Seijas Moreda
Vicedirectora: Cristina Lata Villoch
Xefa de Estudos: Ana B. Ferreiro López
Secretaria: María Gil Martínez
 
-CONSELLO ESCOLAR:
• Seijas Moreda, Concepción (Directora)
• Gil Martínez, María (Secretaria)
• Ferreiro López, Ana Belén (Xefa de estudos)
• Blanco Rivadulla, Luis Alberto (Representante de Nais-Pais)
• Pérez Nuñez, Lucía (Representante do Profesorado)
• Gamborino Caramés, Beatriz (Representante do Profesorado)
• González Canda, María Reyes (Representante do Profesorado)
• (Pendente de nomeamento, Delegado-Presidente da xunta de representantes do alumnado)
• Felipe Rivas Jorge (Representante do Concello)
• Vilaseca Pérez, Ángela (Representante da ANPA)
 

-COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA:

• Seijas Moreda, Concepción (Directora)
• Lata Villoch, Cristina (Vicedirectora)
• Ferreiro López, Ana Belén (Xefa de estudos)
• Felpete Facal, María da Alba (Dinamización da lingua galega)
• Novas Coya, Amparo (Coordinadora da biblioteca)
• González Canda, M.ª Reyes (Xefa Departamento Danza Contemporánea)
• Piñeiro Vidal, Bárbara (Xefa Departamento Materias Teóricas)
• Méndez González, Isabel ( Xefa Departamento de acompañantes)
• Mesías Farías, Emilio (Departamento de Música, Coordinador TIC´s)
• Pichín Rodriguez, María (Coordinadora do grao elemental)
• Pérez Núñez, Lucía (Departamento Danza Clásica)
• Piñeiro Vidal, Bárbara María (Departamento Danza de teóricas)
 
-CLAUSTRO DE PROFESORES
 
a) Dpto. de Danza clásica:
• Fernández Covelo, Mª Belén
• Gil Martínez, María
• Lata Villoch, Cristina
• López Quiroga, Jesús Manuel
• Novas Coya, Amparo
• Pérez Núñez, Lucía
• Piñeiro Vidal, Bárbara Mª
• Pichín Rodríguez, María
• Gómez Burgos Isabel
• Matos Patiño, Nuria 
• Seijas Moreda, Dolores
• Guerra Maldonado, Romina
 
b) Dpto. de Danza Contemporánea
• Felpete Facal, María da Alba
• Ferreiro López, Ana Belén
• González Canda, Mª Reyes
• Penado Alfonsín, Julia
• Eijo Bazarra, Silvia Victoria
 
c) Profesorado Danza española:
• Gamborino Caramés, Beatriz
 
d) Dpto. de música:
• Mesías Farías, Emilio
 
e) Dpto. de músicos acompañantes:
• Seijas Moreda, Concepción ( Pianista)
• Méndez González, Isabel( Pianista)
•  Valiño San Martín, Fabio ( Pianista)
• Taboada Seoane, Jose Manuel( Percusión)

 

Distribuir contido