"Alicia no país das marabillas", é a temática escollida para a Gala de Clausura do Grao Elemental 2017 que terá lugar o próximo venres día 26 ás 20.30 horas.

Nesta cita tan sinalada, onde o alumnado de grao elemental mostra parte do traballo realizado durante todo o curso, poderanse ver un total de once coreografías compostas polo profesorado.

A entrada é libre e de balde, téndose que retirar as entradas na ANPA ou -si aínda quedan- na billeteira do auditorio o día do espectáculo. 

Pode consultar o programa de man no anexo

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ DO LUNS 22 AO XOVES 25 DE MAIO EN ADMINISTRACIÓN!

 

CONVOCATORIA PREMIO FIN DE GRAO CURSO 2016-17
(ORDE do 10 de marzo de 2009 pola que se regula o procedemento para a obtención de matrícula de honra e premio de fin de grao nas ensinanzas profesionais de música e danza)

ESPECIALIDADE DANZA CLÁSICA

(Luns 29 de maio ás 19.00 horas, aula A6)

TRIBUNAL:
Presidenta: Romina Guerra Maldonado  Presidente suplente: Beatriz Gamborino Caramés
Secretaria: Silvia Eijo Bazarra              Secretario suplente: Reyes González Canda
Vocal: Luisa Carro Cabaleiro   Vocal suplente: Concepción Seijas Moreda

ESPECIALIDADE DANZA CONTEMPORÁNEA

(Luns 29 de maio ás 20.30 horas, aula A6)

TRIBUNAL:
Presidenta: Reyes González Canda   Presidente suplente: Ana Belén Ferreiro López
Secretaria: Carmen Candales Hermida   Secretario suplente: Cristina Lata Villoch
Vocal: Bárbara Piñeiro Vidal    Vocal suplente: Emilio Mesías Farías

 

CONTIDOS DA PROBA DE DANZA CLÁSICA

CONTIDOS DA PROBA DE DANZA CONTEMPORÁNEA

1.- Interpretación de dous variacións de repertorio clásico a elexir entre tres propostas polo alumno/a, unha por elección do tribunal e outra elexida libremente polo alumno/a.  As variacións propostas deberán ser de dificultade de nivel de sexto curso e alomenos de dous estilos diferentes. Todas elas realizadas en puntas para as chicas. A música a traerá o aspirante.

Criterios de valoración:

- Calidade técnica e correcta execución.

- Coordinación e correcto uso do espazo.

- Musicalidade.

- Capacidade de interpretación e asimilación do estilo.

2.- Realizar unha improvisación ou exercicio de composición coreográfica con unha música elexida polo tribunal de duración non superior a tres minutos. O Alumno/a disporá de 15 minutos tras escoitar a música para preparar esta proba.

Criterios de valoración:

- Aproveitamento do espazo.

- Adecuación da composición coreográfica ao estilo musical.

- Creatividade, orixinalidade e calidade interpretativa.

1.- O alumno deberá elexir e interpretar unha coreografía dentro destas liñas de traballo e coreógrafos propostos a continuación:

a) Jiri Kylian, Mats Ek, Nacho Duato.

b) Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Ohad Naharin.

c) Anne Teresa de Keersmaeker, Angels Margarit.

2.- O alumno interpretará unha coreografía dun estilo e liña coreográfica distinta á elixida e interpretada anteriormente.

Criterios de valoración das coreografías presentadas:

- Calidade técnica e correcta execución.

- Coordinación e correcto uso do espazo.

- Musicalidade.

- Capacidade de interpretación e asimilación do estilo.

3.- O alumno desenvolverá unha improvisación de carácter libre, a elixir entre tres pezas musicais presentadas polo tribunal.

Criterios de valoración da improvisación:

-Dominio do espazo, os ritmos e as dinámicas.

-Dominio do manexo enerxético nos movementos.

-Dominio das calidades de movemento.

-Coñecemento e recursos nos diferentes planos espaciais.

-Sensibilidade artística e musicalidade.

-DURACIÓN DAS PEZAS COREOGRÁFICAS: Non máis de cinco minutos.

-DURACIÓN DA IMPROVISACIÓN: Entre tres e cinco minutos.


 

Máis info no adxunto

 

 

CURSO DE INICIACIÓN

12, 13 e 14 de xuño

*para os aspirantes a 1ºGE

 

Luns, martes e mércores de 18.30 a 19.30h – Aula 3

 

CURSO “PREPÁRATE PARA AS PROBAS”

6, 8, 12 e 14 de xuño

*para os aspirantes a 1ºGP

 

MARTES 6

XOVES 8

Esp.

Danza Clásica

18.30- 20.00h DCL - AULA 6

 

 

18.30- 20.00h DCL - AULA 6

17.30-18.25h

DCA/IDE/DGA –AULA 6

MÚSICA

17.30- 18.25h MÚSICA –AULA MÚSICA

 

Esp.

Danza Contemp.

16.00-17.30h DCO – AULA 6

16.00-17.30h DCO – AULA 6

 

LUNS 12

MÉRCORES 14

Esp.

Danza Clásica

16.00-17.30h DCL - AULA 6

 

16.00- 17.30h DCL - AULA 6

 

17.30-18.25h DCA/IDE/DGA –AULA 6

MÚSICA

 

17.30-18.25h MÚSICA – AULA MÚSICA

Esp.

Danza Contemp.

18.30- 20.00h DCO- AULA 6

 

18.30- 20.00h. DCO- AULA 6

 

 

 

 

PROBAS DE ACCESO AO CURSO 2017/18

ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

34 VACANTES

ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

ESP. DANZA CONTEMPORÁNEA

15 VACANTES

ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

ESP. DANZA CLÁSICA

15 VACANTES

XOVES 15 DE XUÑO- AULA 3

I GRUPO- 16.00h

II GRUPO- 17.00h

III GRUPO- 18.00h

IV GRUPO- 19.00h

*Publicaranse listados dos grupos co nome dos aspirantes unha vez remate o prazo de inscrición.

OS ASPIRANTES DEBERÁN ESTAR 15MIN. ANTES DO HORARIO MARCADO CON ROUPA CÓMODA E CALCETÍNS MAILO DNI OU LIBRO DE FAMILIA

LUNS 19 DE XUÑO

16.00H- AULA POLIVALENTE A6

19.00H - PROBA DE MÚSICA (AULA DE MÚSICA)

*Os aspirantes que se presenten ás probas das dúas especialidades, farán unha única proba de música, o luns 19 de xuño.

 

MARTES 20 DE XUÑO

16.00H- AULA POLIVALENTE A6

19.30H- PROBA DE MÚSICA (AULA DE MÚSICA)

*Os aspirantes que se presenten ás probas das dúas especialidades, farán unha única proba de música, o luns 19 de xuño.

 

 

 

 

TRIBUNAIS PROBAS DE ACCESO XUÑO 2017

 

1º de grao elemental:                34 vacantes   CIRCULAR 3/2009

 

XOVES 15 DE XUÑO, dende as 16 horas

 

Presidenta: Julia Penado Alfonsín        Presidente suplente: Bárbara Piñeiro Vidal

 

Secretario:Jesús Quiroga López           Secretaria suplente: Romina Guerra Maldonado

 

Vocal:      Beatriz Gamborino Caramés          Vocal suplente: Belén Fernández Covelo

 

Pianista: Fabio Valiño San Martín       Pianista suplente: Isabel Méndez González

 

 

 

 

 

1º de grao profesional*   ORDE DO 13 DE MAIO DE 2009

 

MARTES 20 DE XUÑO - DANZA CLÁSICA, dende as 16 horas                   15 vacantes

 

Presidenta: Begoña Acuña González         Presidente suplente: Jesús López Quiroga

 

Secretaria: Nuria Matos Patiño             Secretario suplente: Lucía Pérez Núñez

 

Vocal:      Emilio Mesías Farías                Vocal suplente: Concepción Seijas Moreda.

 

Pianista: Concepción Seijas Moreda             Pianista suplente: Fabio Valiño San Martín

 

 

 

LUNS 19 DE XUÑO - DANZA CONTEMPORÁNEA, dende as 16 horas -             15 vacantes

 

Presidenta: Alba Felpete Facal           Presidente suplente: Silvia Eijo Bazarra

 

Secretario: Julia Penado Alfonsín        Secretario suplente: Reyes González Canda

 

Vocal: Emilio Mesías Farías              Vocal suplente: Fabio Valiño San Martín. 

 

Pianista: Isabel Méndez González        Pianista suplente: Fabio Valiño San Martín. 

 

No adxunto inclúese a información retaliva ás probas de Acceso curso 2017/18.

Unha nova Mostra de Carácter tivo lugar no día de hoxe no Auditorio do CMUS Xoán Montes.

Os cursos comprendidos entre 1º elemental e 2º de GP, mostraron o traballo realizado nas materias pertencentes ao Departamento de Carácter.

O espectáculo arrancou cunha Tarantella por parte do alumnado de 2º de Elemental para seguir coas materias de Danza Galega, Introdución á Danza Española e Danza de Carácter, en segundo de Grao Profesional.

Houbo lugar tamén para o Obradoiro de Danza Galega, materia voluntaria para o alumnado dos últimos cursos de grao profesional e que puxeron en táboas, "Herdanza".

Beatríz Gamborino, Lucía Pérez, Bárbara Piñeiro e Cristina Lata, como profesoras do Dpto. de Carácter encargáronse de coreografiar as distintas actuacións. Mentras tanto, nun auditorio ateigado de público, palpábase o entusiasmo e goce de compañeiros, familiares e amigos.

Distribuir contido