Publicados os horarios de Grao Elemental e Grao Profesional, así como os horarios da xornada de acollemento.

O Conservatorio convida ás nais e pais do alumnado para asistir á xornada de acollemento, pola súa importancia e interés informativo ao respecto dos estudos a realizar este curso polo alumnado.

XORNADAS DE ACOLLEMENTO DO ALUMNADO CURSO 2017/18

MARTES 19 DE SETEMBRO 2017

1º GRAO ELEMENTAL

18.00H (AULA TEÓRICA OU A6)

2º GRAO ELEMENTAL

18.00H (AULA AUDIO)

3º GRAO ELEMENTAL

19.00H (AULA AUDIO)

4º GRAO ELEMENTAL

19.00H (AULA TEÓRICA)

PREPARATORIO A-B

18.00H (AULA TEÓRICA)

MÉRCORES 20 DE SETEMBRO 2017

1ºGPA

17.00H (AULA AUDIO)

2ºGPA

17.00H (AULA MÚSICA)

3ºGPA

17.00H (AULA TEÓRICA)

4ºGPA

17.00H (BIBLIOTECA)

5ºGPA

17.00H (AULA A9)

6ºGPA

17.00H (AULA A8)

1ºGPB

18.00H (AULA AUDIO)

2ºGPB

18.00H (AULA TEÓRICA)

3ºGPB

18.00H (AULA MÚSICA)

4ºGPB

18.00H (BIBLIOTECA)

5ºGPB

18.45H (AUDIO)

6ºGPB

18.00H (AULA A8)

 

HORARIO GRAO ELEMENTAL CURSO 2017/18

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

PREP

A

16.30-17.30

 

 

 

 

 

 

PREP

B

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

1º A

16.30-17.30 DCL

17.30-18.30 DCA

 

 

16.00-17.00 DCL

16.00-17.00  DCL

17.00-18.00 MUS

 

 

 

1ºB

18.00-19.00 DCL

 

19.00-20.00 DCL

20.00-21.00 DCA

 

18.00-19.00 DCL

19.00-20.00 MUS

 

2ºA

 

 

16.00-17.30 DCL

 

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 DCA

16.00-17.30 DCL

17.30-18.00 Tª DCL

18.00-19.00 MUS

2ºB

18.00-19.00 MUS

19.00-20.30 DCL

 

 

 

 

 

 

19.00-19.30 Tª DCL

19.30-21.00 DCL

18.00-19.30 DCL

19.30-20.30 DCA

3ºA

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 DGA

 

17.00-18.30 DCL

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-20.00 MUS

16.00-18.00 DCL

16.00-17.30 DCL

 

3ºB

 

 

 

 

 

19.00-21.00 DCL

18.00-19.30 DCL

19.30-20.30 DGA

 

 

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-20.30 DCL

20.30-21.30 MUS

18.00-19.30 DCL

 

4ºA

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 IDE

 

16.00-18.00  DCL

18.00-19.00 MUS

16.00-18.30  DCL

 

16.00-17.00 IDC

17.00-18.30 DCL

18.30-19.00 Tª DCL

 

 

 

4ºB

18.00-20.00 DCL

20.00-20.30 Tª DCL

20.30-21.30 MUS

 

 

18.30-20.30 DCL

20.30-21.30 IDC

18.00-19.30 DCL

 

19.00-21.00 DCL

21.00-22.00 IDE

 

 

 

 HORARIO GRAO PROFESIONAL

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1ºGPA

 

18.30-19.30 AFI 

19.30-21.30 DCL 

 

 

19.30-21.30 DCL  

21.30-22.00 Tª DCL 

 

18.00-20.00 DCL

20.00-21.00 DGA

 

16.00-17.00 DCL

17.00-18.00 DCL FEM /DCL VAR

18.00-19.00 MUS

 

19.00-21.30 DCL

 

1ºGPB

SEN CLASE

16.00-17.00 MUS

17.00-18.30 TDC 

18.30-19.30 IMP

19.30-20.30 DGA

20.30-22.00 DCL

 

 

20.00-21.00 AFI

21.00-22.00 TDC

 

 

18.00-19.30 TDC

19.30-20.00 Tª DCL

20.00-22.00 DCL

 

17.30-19.30 DCL

 

1ºGPA/B

 

18.30-19.30 AFI

19.30-21.30 DCL

 

16.00-17.00 MUS

17.00-18.30 TDC

18.30-19.30 IMP

19.30-21.30 DCL

21.30-22.00 Tª DCL

 

18.00-20.00 DCL

20.00-21.00 DGA

21.00-22.00 TDC

16.00-17.00 DCL

17.00-18.00 DCL FEM /DCL VAR

18.00-19.30 TDC

 

 

19.00-21.30 DCL

 

2ºGPA

18.30 – 20.30 DCL

20.30 - 21.30 DCO

21.30-22.30 AFI

 

19.00-19.30 Tª DCL

19.30-22.00 DCL

 

17.00-19.00 DCL

 

 

20.00-22.00 DCL

17.00-18.00 MUS

18.00-19.00 DCA

19.00-21.00 DCL

2ºGPB

18.30-19.30 IMP

19.30-20.00 Tª DCL

20.00-21.30 DCL

21.30-22.30 TDC

16.00-17.00 IMP

17.00-18.00 MUS

 

 

20.00-22.00 TDC

17.00-19.00 TDC

19.00-20.00 AFI

20.00-22.00 DCL

 

 

19.30-21.30 DCL

3ºGPA

 

18.30-21.00 DCL

21.00-21.30 Tª REP

21.30-22.30 REP

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 AFI

19.00-20.00 DCO

 

17.00-18.00 DCO

18.00-18.30 Tª DCL

18.30-21.00 DCL

21.00-22.00 REP

16.00-17.30 DCL  FEM /DCL VAR

16.00-17.00 MUS

17.00-19.00 DCL

 

3ºGPB

 

 

20.00-21.30 DCL

21.30-22.30 IMP

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 IMP

 

16.00-18.00 TDC

18.00-18.30 Tª DCL

18.30-20.00 DCL

20.00-21.00 AFI

17.30-19.30 TDC

19.30-20.00 Tª TDC

20.00-22.00 DCL

 

18.30-20.30 TDC

20.30-21.30 MUS

4ºGPA

 

 

19.00-20.30 MUS

20.30-22.30 DCL

 

 

18.30-19.30 AFI

19.30-22.00 DCL

 

17.00-17.30 Tª DCL

17.30-19.00 DCL

19.00-20.00 PIN

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 REP

18.30-19.00 Tª REP

 

16.00-18.00 DCO

18.00-18.30 Tª DCO

18.30-20.30 DCL

20.30-21.30 REP

4ºGPB

 

20.00-20.30 Tª DCL

20.30-22.30 DCL

16.00-17.30 TDC

17.30-18.30 IMP

18.30-19.30 AFI

 

16.00-18.30 TDC

18.30-19.30 IMP

19.30-20.00  Tª TDC

20.00-22.00 DCL

17.30-19.00 DCL

19.00-20.30 MUS

20.30-21.00 Tª TDC

21.00-22.00 TDC

16.00-18.00 TDC

5ºGPA

 

 

19.30-21.30 DCL

21.30-22.30 DCO

16.00-17.30 DCL

17.30-19.30 REP

19.30-20.30 DCO

20.30-21.30 Tª DCO

16.00-17.00 AAD

17.00-19.00 DCL

19.00-19.30 Tª REP

19.30-20.00 REP

20.00-20.30 Tª PAD

20.30-22.00 PAD

16.30-17.30 NUT

17.30-19.00 DCL

19.00-19.30 Tª DCL

 

16.00-17.30 DCL

17.30-18.30 REP

18.30-19.30 AFI

19.30-20.30 HIS

5ºGPB

 

18.30-20.00 TDC

20.00 -20.30 Tª TDC

20.30-22.30 DCL

16.00-17.00 IMP

17.00-18.30 DCL

18.30-20.30 TDC

 

16.00-17.00 AAD

17.00-18.30 TDC

18.30-19.30 IMP

 

16.30-17.30 NUT

17.30-18.00 Tª DCL

18.00-20.00 DCL

20.00-20.30 Tª TDC

20.30-22.00 TDC

16.00-18.00 TDC

18.00-18.30 Tª TDC

18.30-19.30 AFI

19.30-20.30 HIS

6ºGPA

 

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-20.30 DCL

20.30-21.30 AFI

21.30-22.30 DCO

16.00-17.30 DCL

17.30-18.00 Tª REP FEM + 18.00-19.30 REP FEM  /17.30-19.00 REP VAR+ 19.00-19.30 Tª REP VAR

19.30-20.30 DCO

20.30-21.30 Tª DCO

16.00-17.00 DID

17.00-18.00 AAD

18.00-20.00 DCL

20.00-20.30  Tª PAD

20.30-22.00 PAD

 

17.30-18.30 HIS

18.30-20.00 DCL FEM /DCL VAR 

20.00-22.00 REP CONXUNTO 

16.00-17.30 DCL FEM/ DCL VAR

17.30-18.00 DCL CONXUNTO

18.00-19.00 COR

 

6ºGPB

 

 

18.30-21.00 TDC

21.00-22.30 DCL

 

17.30-18.30 Tª TDC

18.30-20.30 TDC

20.30-22.00 IMP

*16.00-17.00 DID (para o alumnado que xa cursou NUT)

17.00-18.00 AAD

18.00-18.30 Tª TDC

18.30-19.00 Tª IMP

19.00-20.00 IMP

20.00-22.00 TDC

16.30-17.30 NUT

17.30-18.30 HIS

18.30-19.30 AFI

19.30-21.00 DCL

21.00-21.30 Tª DCL

16.00-18.00 TDC

18.00-19.00 COR

19.00-20.30 DCL

 

 

 

 

HORARIOS PROBAS DE ACCESO PARA O CURSO 2017/18

 

*O horario de remate das probas é aproximado

 

GRAO ELEMENTAL – MARTES 5 DE SETEMBRO

*OS ASPIRANTES DEBERÁN ESTAR 15MIN. ANTES DO HORARIO MARCADO CON ROUPA CÓMODA E CALCETÍNS MAILO DNI OU LIBRO DE FAMILIA

2º CURSO

1º CURSO

4º CURSO

HORARIO

16.00-18.00H

HORARIO

18.00-19.00H

 

HORARIO

19.00-20.30H

TRIBUNAL

Presidenta: Cristina Lata Villoch

Secretaria: Bárbara Piñeiro Vidal

Vocal: Luisa Carro Cabaleiro

 

 

 

GRAO PROFESIONAL – DANZA CONTEMPORÁNEA

*OS ASPIRANTES DEBERÁN ESTAR 15MIN. ANTES DO HORARIO MARCADO CON VESTIARIO DE DANZA E O DNI OU LIBRO DE FAMILIA.

MÉRCORES 6 DE XUÑO

XOVES 7 DE XUÑO

2ºGPB

4ºGPB/5ºGPB

6ºGPB

1ºGPB

HORARIO

10.00-13.45H

 

HORARIO

16.00-20.30H

HORARIO

10.00-13.15H

HORARIO

16.00-18.30H

TRIBUNAL A

Presidenta : Ana Belén Ferreiro López

Secretaria:Emilio Mesías Farías

Vocal : Alba Felpete Facal

 

TRIBUNAL B

Presidenta : Ana Belén Ferreiro López

Secretaria: Luisa Carro Cabaleiro

Vocal : Alba Felpete Facal

TRIBUNAL C

Presidenta: Reyes González Canda

Secretario: Emilio Mesías Farías

Vocal: Xiana Vilas Castro

 

TRIBUNAL D

Presidenta: Reyes González Canda

Secretario: Emilio Mesías Farías

Vocal: Ana Belén Ferreiro López

 

Publicamos datas e horarios das Probas extraordinarias curso 2016/17

Data: Luns, 4 de Setembro de 2017

GRAO ELEMENTAL

1ºGE

4ºGE

17.30-18.00 MUS

18.00-19.00 DCL A8

19.00-19.30 DCA A8

 

16.00-17.30 DCL A4

17.30-18.00 IDC A5

18.00-18.30 IDE A5

18.30-19.00 MUS

 

 

GRAO PROFESIONAL

1ºGPB

3ºGPA

4ºGPA

5ºGPA

5ºGPB

6ºGPB

10.30-12.00 DCL A1

12.00-13.30 TDC A1

13.30-14.00 IMP A1

10.00-11.30 DCL A6

11.30-12.30 REP A6

12.30-13.30 AFI A6

13.30-14.30 MUS

16.00-17.30 DCO A6

 

10.00-11.30 DCL A2

11.30-12.30 REP A2

12.30-13.30 AFI A2

13.30-14.00 PIN A2

16.00-17.30 MUS

17.30-19.00 DCO A2

 

10.00-11.00 INT A3

11.00-12.00 DCO A3

12.00-12.30 AFI A3

12.30-14.00 DCL

14.00-14.30 REP

16.00-17.00 HIS AUDIO

17.00-18.00 PAD A3

16.00-17.00 HIS AUDIO

10.00-11.00 AAD AUDIO

11.00-12.00 DCL A5

12.00-12.30 AFI A5

12.30-13.30 TDC A5

16.00-17.00 IMP A5

17.00-18.00 HIS AUDIO

18.00-19.00 DID AUDIO + A8

 

 

 

 

Resultado de imagen de fotos de danza clasica cdan lugoPRAZO DE INSCRICIÓN DO 28 DE AGOSTO ATA O 1  DE SETEMBRO!!!

O HORARIO DAS PROBAS EXPOÑERASE O LUNS 4  DE SETEMBRO POLA MAÑÁ

  • ACCESO GRAO ELEMENTAL –   MARTES 5  DE SETEMBRO

1º curso: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 5 prazas
2º curso: 5 vacantes
3º curso: 5 vacantes
4º curso: 5  vacantes

  • ACCESO GRAO PROFESIONAL  DANZA CLÁSICA.  6  e/ ou  7  DE SETEMBRO

2º curso:  5 vacantes
3º curso:  1  vacantes
4º curso:  5  vacantes
5º curso:  5  vacantes
6º curso:  5  vacantes

  •     ACCESO GRAO PROFESIONAL  DANZA CONTEMPORÁNEA – 6   e/ ou  7  DE SETEMBRO

1º curso:  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 1 praza
2º curso:  3  vacantes
3º curso:  1  vacantes
4º curso:  5  vacantes
5º curso:  5 vacantes
6º curso:  5 vacantes

A RESERVA DE PRAZA PARA A MATRÍCULA DE ALUMNADO DO CENTRO E MAILO QUE APROBARA AS PROBAS DE ACCESO DE XUÑO, REMATARÁ O DÍA QUE DEN COMEZO AS PROBAS DE ACCESO DE SETEMBRO, POR MOR DE GARANTIR A OFERTA DE VACANTES SEGUNDO O PUNTO 5.4 DA CIRCULAR 15/2011 DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN

Pregámoslles estean pendentes dos taboleiros para coñecer datas e os horarios das mesmas.  Poden consultar os contidos das probas e calquera outra dúbida na conserxaría do centro, así coma na nosa páxina web

 raúl.jpg

  • O lucense convértese no primeiro peninsular en entrar no corpo de baile do Ballet Mariinski

Hai muros difíciles de derrubar e valados imposibles de saltar. Lugo, cidade que sabe de murallas que defenden territorio e que ao mesmo tempo pecha visibilidade, forneceu un home ao máis alto da danza mundial; o Ballet Mariinski, St. Petersburgo (Rusia).

Raúl Ferreira é o resultado de sí mesmo e tamén do feito colectivo. O seu traballo diario, adicación e perseverancia colocouno onde quería estar: cos grandes. Nada cae por casualidade no difícil mundo da arte no noso país e menos no campo da “minoritaria?” danza clásica. Un dato: a Consellería de Educación xestiona un único conservatorio profesional de danza, o CDAN Lugo, fronte a sete de música. O audiovisual e o teatro son sectores consolidados cunha industria asentada en maior ou menor medida. É por iso que o salto de Raúl trascende moito máis alá do feito persoal.

Por si fora pouco, o “noso veciño” entra na institución dancística clásica máis importante do mundo, logo de dous anos de formación na “Academia Vagánova de Ballet”, berce de grandes bailaríns e bailarinas onde cada ano compiten 3000 candidatos para 60 prazas. O Ballet Mariinski é unha compañía na que traballan máis de dúascentas persoas entre bailaríns, solistas, coreógrafos, maestros, equipo médico, equipo técnico, etc… (unha industria en sí mesmo) sin esquecernos do seu monumental teatro e a súa indiscutible orquestra. É a referencia mundial que aúna tradición e historia e na que están impregnados as Pávlovas, Semiónovas, Barýshnikovs, Nuréyevs e un logo etc.

Ademáis, é o primeiro bailarín de toda a península ibérica en formar parte do seu corpo de baile. Pensade nas cidades máis importantes da nación española ou da república portuguesa, pois ben, non atoparedes un caso Raúl. El é o caso.

Logo do lóxico “subidón” que causou a nova nos que o tratamos, vén o tempo da análise e aí é onde hai que agradecer a todo o persoal docente e non docente do CDAN Lugo –profesores e profesoras baixo cuxo maxisterio asentou “o Raúl” unha sólida base nos dez anos como alumno do centro. Coa súa directora -Isabel Méndez- á cabeza e que logo de 15 anos, cos erros e acertos propios da novidade na xestión dun centro único na rede de conservatorios da Xunta, pero con tesón, amor e moita adicación presenta uns resultados que xa quixeran para sí moitas cidades do país; da nada contamos cunha “Semana da Danza” consolidada, máis de 3000 persoas que asisten cada ano ás representacións organizadas polo Conservatorio, exalumnas que xa xestionan as súas propias academias logo de graduarse, ou que están a recibir premios nacionais e internacionais na súa carreira profesional, ben como intérpretes ou como coreógrafas. Sin deixar de citar ás alumnas que acceden aos conservatorios superiores de máis sona do estado español e que volverán á terra como profesionais, si o permiten as administracións públicas.

Diciamos antes que esto non é froito da casualidade, é o resultado de sementar e sachar, de perseverar e de moito traballo, así é como o ten que ver a sociedade, en especial a Consellería de Educación que non debe esperar máis en facer realidade unha necesidade cultural e educativa no país; unha rede de conservatorios de danza que iguale, cando menos, á de conservatorios de música.

Así o dicimos, a peito descuberto, “que nos quiten o bailao”. Temos danza para derrubar muros e saltar valados imposibles.

Viva Raúl, viva o CDAN e que viva Lugo!

Distribuir contido