O Claustro de Profesorado do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, saúda a todos os membros da Comunidade Educativa ao comezo deste novo curso escolar 2016-17.
 
Iniciamos unha nova andaina xuntos con enerxías e ilusións renovadas, onde as sesións de traballo e esforzo veránse recompensadas cun calendario de actividades e actuacións onde dar renda solta á inspiración, á arte e á maxia da Danza.
 
Esperamos compartir xornadas cheas de emoción, aprendendo xuntos e crecendo día a día coa Danza e a Música, dirixindo o noso devir diario.
 
Benvida a todos e todas!
 
Isabel Méndez González
Directora do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo

Datas, horas e lugares das xornadas de acollemento de Alumnado para o curso 2016/17.

Nas devanditas reunións informarase ao respecto de normas, procedementos e outras cuestións de interés para este curso que comeza.

 

 

 

Horarios Grao Profesional das especialidades de Danza Clásica e Danza Contemporánea:


 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

1ºGPA

18.30-21.00 DCL

21.00-22.00 MUS

20.00-22.00 DCL

18.30-19.30 DGA

19.30-22.00 DCL

19.00-20.00 AFI

20.00-22.00 DCL

16.00 –18.00 DCL

 

1ºGPB

SEN CLASE

18.00-19.00 TDC

19.00-20.00 AFI

20.00-22.00 DCL

16.00-18.00 DCL

18.30-20.00 TDC

20.00-22.00 DCL

17.00-18.00 DGA

18.00-19.00 MUS

19.00-20.30 TDC

20.30–21.30 IMP

 

1ºGPA/B

18.30-21.00 DCL

18.00-19.00 TDC

19.00-20.00 AFI

20.00-22.00 DCL

 

18.30-19.30 DGA

19.30-22.00 DCL

18.30-20.00 TDC

20.00-22.00 DCL

16.00–18.00 DCL

18.00-19.00 MUS

19.00-20.30 TDC

20.30–21.30 IMP

 

2ºGPA

20.00- 22.30 DCL/22.00-22.30 VAR

18.00-19.00 MUS

19.00-20.00 DCO

20.00-22.00 DCL /21-22 VAR

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 AFI

19.00-19.30 VAR

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 DCA

16.00-18.30 DCL

*VAR SAÍDA AS 18.00H

 

2ºGPB

SEN CLASE

16.00-18.00 TDC

 

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 TDC

19.00-20.00 IMP

 

16.00-17.00 MUS

17.00-18.00 AFI

18.00-20.00 DCL

20.00-22.00 TDC

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 IMP

 

 

3ºGPA

19.00 -21.00 DCL

21.00-22.30 REP

16. 00-17.00 DCO 3º/4º GPA

17. 00-19.00 DCL

19.00-20.00 REP

 

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 DCO

16.00-18.30 DCL

18.30-19.00 Tª DCL 3ºGPA/B

 

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 AFI 3ºGPA/B

19.00-20.00 MUS

 

3ºGPB

20.00-22.00 TDC

17.00-18.00 MUS

18.00-20.30 TDC

20.30-22.00 DCL

17.00-19.00 DCL 3º/4º GPB

19.00-21.00 TDC

21.00-22.00 IMP 3º/4º

 

16.00-17.00 IMP 3º/4º GPB

17.00-18.30 DCL 3º/4º GPB

18.30-19.00 Tª DCL 3ºGPA/B

18.00-19.00 AFI 3ºGPA/B

19.00-20.30 DCL

 

4ºGPA

19.00-20.30 DCL

20.30-22.00 REP

 

16. 00-17.00 DCO 3º/4º GPA

17.00-19.00 DCL

19.00-20.00 REP

16.00-17.00 AFI

17.00-18.30 DCL

18.30-19.30 PIN

16.00-18.00 DCL

18.00-18.30 Tª DCL

18.30-20.00 MUS 4ºGPA/B

20.00-21.30 DCO

16.00-18.30 DCL

 

 

4ºGPB

18.30-19.00 Tª DCL

19.00-22.30 TDC

16.00-18.00 DCL

17.00-19.00 DCL 3º/4º GPB

19.00-21.00 TDC

21.00-22.00 IMP3º/4

16.00-17.00 IMP 3º/4º GPB

17.00-18.30 DCL 3º/4º GPB

18.30-20.00 MUS 4ºGPA/B

20.00-21.00 AFI

19.00-21.30 TDC 4ºGPB

 

5ºGPA

18.30-20.30 DCL

20.30-22.30 DCO

17.00-19.00 DCL/18.00-19.00 VAR

19.00-20.00 REP

20.00-21.00 DCO

21.00-22.00 AFI

17.00-18.00 INT 5º/6ºGPA

18. 00-19.30 DCL

19.30-21.30 REP/REP VAR

18.00-20.00 DCL/19.00-20.00 VAR

20.00-22.00 PAD 5º/6º GPA

16.00-17.00 AAD 5ºGPA/B

17.00-18.00 HIS 5ºGPA/B

18.00-19.30 DCL/18.30-19.30 VAR

19.30-20.30 REP

 

5ºGPB

19.30-22.00 TDC

22.00-22.30 Tª DCL

17.30-20.00 TDC

20.00-22.00 DCL

17.00-20.00 TDC

20.00-21.00 AFI

21.00-22.00 INT 5º/6º GPB

17.00-18.00 IMP

18.00-20.00 TDC

20.00 -22.00 DCL

16.00-17.00 AAD 5ºGPA/B

17.00-18.00 HIS 5ºGPA/B

18.00-19.00 IMP

19.00-20.30 DCL 5º/6ºGPB

 

6ºGPA

18.30-20.30 DCL

20.30-22.00 REP

16.00-17 .00 AFI 6ºGPA/B

17.00-19.00 DCL

19.00-20.30 REP

20.30-22.00 DCO

17.00-18.00 INT 5º/6ºGPA

18.00-19.00 AAD

19.00-20.30 DCL

20.30-21.30 REP

 

16.00-17.00 HIS 6ºGPA/B

17.00-18.00 DID 6ºGPA/B

18.00-20.00 DCL

20.00-22.00 PAD 5º/6º GPA

17.30-19.00 DCL

19.00-20.30 DCO

 

 

6ºGPB

19.00-20.30 DCL

20.30-22.30 TDC

16.00-17 .00 AFI 6ºGPA/B

17.00-19.00 TDC

 

 

16.00-18.00 IMP

18.00-19.00 AAD

19.00-21.00 DCL

21.00-22.00 INT 5º/6ºGPB

16.00-17.00 HIS 6ºGPA/B

17.00-18.00 DID 6ºGPA/B

18. 00- 22.00 TDC

16.00-18.00 TDC

18.00-19.00 IMP

19.00-20.30 DCL 5º/6ºGPB

 

 

 

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

PREP

A

 

17.00-18.00

 

 

 

 

PREP

B

18.00-19.00

 

 

 

 

1º A

16.00-17.00 DCA

17.00-18.00 DCL

 

16.00-17.00 DCL

17.00-18.00 MUS

 

18.00-19.00 DCL

1ºB

18.00-19.00 DCL

19.00-20.00 MUS

 

18.00-19.00 DCL

18.00-19.00 DCA

19.00-20.00 DCL

 

2ºA

16.00- 17.00 DCA

17.00 -18.30 DCL

16.00-17.00 MUS

17.00-18.30 DCL

 

16.00-18.00 DCL

 

2ºB

18.30-20.00 DCL

20.00-21.00 MUS

18.30-20.30 DCL

 

18.00-19.00 DCA

19.00-20.30 DCL

 

3ºA

16.00-18.00 DCL

18.00-19.00 MUS

16.00-18.00 DCL

16.00-18.00 DCL

16.00-17.00 DCL

17.00-18.00 DGA

 

3ºB

18.00-20.00 DCL

 

19.00-20.00 MUS

20.00-21.30 DCL

 

18.00-20.00 DCL

19.00-20.30 DCL

20.30-21.30 DGA

4ºA

16.00-17.00 IDC

17.00-19.00 DCL

 

16.00-17.00 MUS

17.00-19.00 DCL

16.00-18.00 DCL

16.00-17.00 IDE

17.00-19.00 DCL

4ºB

18.30-19.30 IDC

19.30-21.30 DCL

 

18.30-19.30 MUS

19.30-21.30 DCL

19.00-21.00 DCL

 

18.00-19.00 IDE

19.00-21.00 DCL

 

 

 

Durante o mes de Setembro terá lugar os encontros do "II Gondomar en Contacto". Unha iniciativa do colectivo os "Movementes" que pretende espallar o coñecemento do corpo -encontro Galicia Danza-, así como o noso patrimonio, a través de Roteiros.

Ao CDAN chegarán o sábado día 3 en xornada de 10.00 a 12.00 h. baixo o título de "Explorar o noso xogo muscular e auricular", logo visitarán outras cidades, como A Coruña, Pontevedra, ou mesmo Ourense.

De igual xeito, o domingo 4 de Outubro, terá lugar un roteiro pola Muralla e o Casco histórico de 16.00 a 18.00 h. baixo o título "Do Castro á capital".

As actividades son de Balde

 

Distribuir contido