HORARIO DAS PROBAS DE ACCESO AO CURSO 2022-23

OUTROS CURSOS DE GRAO ELEMENTAL

Luns 20 de xuño

17.00-18.00 Danza clásica na aula 3

18.00-18.15 Danza de carácter na aula 3

18.15-18.30 Danza galega –soamente para acceso a 4ºGE- na aula 3

18.30-19.00 Música na aula de música

*O horario de remate das probas é aproximado

Observacións

·       

Os aspirantes deben vir ao centro provistos do DNI ou documento acreditativo da súa identide

·       

Deberán estar 15 minutos antes do horario marcado, con vestiario de ballet ou roupa cómoda e calcetíns. Así mesmo, acudirán ao centro coa roupa da proba debaixo da roupa da rúa

·       

Os aspirantes retirarán os zapatos na porta da aula que lle corresponde e se cambiarán na propia aula deixando a roupa dentro da súa bolsa seguindo as indicacións do profesorado

 

GRAO PROFESIONAL DANZA CONTEMPORÁNEA

Martes 21 de xuño

ACCESO A 2º, 3º, 4º, 5, 6º AULA A6

16.00-17.30 Técnicas de danza contemporánea

17.30-18.00 Improvisación

18.00-19.00 Danza clásica

19.00-19.15 Acondicionamento físico

19.15-19.30 Danza galega

19.30-20.00 Música –aula música-

*Soamente para o acceso a 6º -aula teórica-

20.00-20.30 Historia da danza

20.30-21.00 Anatomía aplicada á danza

21.00-21.30 Didáctica da danza -Nutrición e dietética aplicada á danza- Composición coreográfica ou Interpretación (a elixir polo aspirante)

**O horario de remate das probas é aproximado

Observacións

·       

Os aspirantes deben vir ao centro provistos do DNI ou documento acreditativo da súa identide

·       

Deberán estar 15 minutos antes do horario marcado, con vestiario de ballet ou roupa cómoda e calcetíns. Así mesmo, acudirán ao centro coa roupa da proba debaixo da roupa da rúa

·       

Os aspirantes retirarán os zapatos na porta da aula que lle corresponde e se cambiarán na propia aula deixando a roupa dentro da súa bolsa seguindo as indicacións do profesorado

 

GRAO PROFESIONAL DANZA CLÁSICA

Mércores 22 de xuño

ACCESO A 2º, 3º, 4º, 5, 6º AULA A6

16.00-17.30 Danza clásica –acceso a todos os cursos -

17.30-18.00 Repertorio -acceso a 4º, 5º e 6º-  Pantomima -acceso a 5º e 6º- e Paso a dous –acceso a 6º-

18.00-18.15 Danza galega -acceso a todos os cursos- e Danza de carácter -acceso a 3º, 4º, 5º e 6º-

18.15 -18.30 Acondicionamento físico -–acceso a todos os cursos-

18.30-19.00 Danza contemporánea -acceso a 3º, 4º, 5º e 6º-

19.00-19.30 Música -acceso a todos os cursos – aula de música

*Soamente para o acceso a 6º -aula teórica-

19.30-20.00 Historia da danza

20.00-20.30 Anatomía aplicada á danza

20.30-21.00 Didáctica da danza -Nutrición e dietética aplicada á danza- Composición coreográfica ou Interpretación (a elixir polo aspirante)

**O horario de remate das probas é aproximado

Observacións

·       

Os aspirantes deben vir ao centro provistos do DNI ou documento acreditativo da súa identide

·       

Deberán estar 15 minutos antes do horario marcado, con vestiario de ballet ou roupa cómoda e calcetíns. Así mesmo, acudirán ao centro coa roupa da proba debaixo da roupa da rúa

·       

Os aspirantes retirarán os zapatos na porta da aula que lle corresponde e se cambiarán na propia aula deixando a roupa dentro da súa bolsa seguindo as indicacións do profesorado

 

 

 

 Horarios das Probas da Convocatoria Extraordinaria Curso 2021/22:

GRAO ELEMENTAL -LUNS 13 DE XUÑO DE 2022

HORARIO

CURSO 1º GE

CURSO 2ºGE

16.00-16.30

DCL A1

DCL A2

16.30-17.00

DCA A1

MUS

17.00-17.30

MUS

DCA A2

GRAO PROFESIONAL-MARTES 14 DE XUÑO DE 2022

1ºGPB

AULA A7

2ºGPB

AULA A3

3ºGPA

AULA A1

3ºGPB

AULA A2

4ºGPA

AULA A6

4ºGPB

AULA A2

5ºGPB

AULA A4

6ºGPB

AULA A5

16.00-16.30

DCC

16.00-16.30

TDC

 

 

16.00-18.00

DCL

 

16.00-16.30

IMP

16.00-16.30

AAD

Aula audio

16.00-16.30

AAD

Aula audio

16.30-17.00

TDC

16.30-17.00

AFI

16.30-17.00

MUS

Aula música

16.30-17.00

TDC

16.30-17.00

HIS

Aula audio

16.30-17.00

HIS

Aula audio

17.00-17.30

DGA

17.00-17.30

IMP

17.00-17.30

AFI

17.00-17.30

MUS

Aula música

17.00-17.30

NUT

Aula audio

17.00-17.30

DCC

17.30-18.00

IMP

17.30-18.00

DCC

17.30-18.00

DCO

17.30-18.00

AFI

17.30-18.00

TDC

17.30-18.00

IMP

18.00-18.30

AFI

18.00-18.30

MUS

Aula música

18.00-18.30

DCL

18.00-18.30

DCC

18.00-20.00

DCO

18.00-18.30

DCC

18.00-18.30

IMP

18.00-18.30

TDC

18.30-19.00

MUS

Aula música

 

 

18.30-19.00

REP

 

 

18.30-19.00

DCC

18.30-19.00

COR

 

 

 

 

 

19.00-19.30

AFI

19.00-19.30

INT

 

 

 

 

 

 

 

19.30-20.00

AFI

 

PERÍODO DE MATRÍCULA

Todos os cursos: do 1 de xuño ao 1 de xullo de 2022

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA

Para formalizar a matrícula toda a documentación será enviada ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa 982809642 (de 9 a 14h) ou escriba ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

DOCUMENTACIÓN:

o   FOLLA DE MATRÍCULA (ver no adxunto) 

o    IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN (ver instrucións pago taxas matrícula CDAN LUGO 2022 2023) OU XUSTIFICANTE DE SOLICITUDE DE BOLSA

E ADEMAIS:

Alumnado que se matricula por primeira vez:

o    Fotocopia da tarxeta sanitaria

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Copia da resolución da patria potestade (no caso de separación legal dos pais)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Os estudantes procedentes doutros conservatorios: xustificante de solicitude do traslado de expediente

Alumnado do centro:

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Achegarase a información pertinente cando existan cambios dende a primeira matrícula (cambio de tarxeta sanitaria, datos de contacto….)

Os país/nais/titores legais ou o alumnado maior de idade poden achegar información complementaria á requirida se o estiman necesario

Distribuir contido