Probas de Acceso

PROBAS DE ACCESO SETEMBRO CURSO 2021 2022. NON QUEDES SEN A TÚA PRAZA!

  • Vacantes en tódolos cursos de grao elemental e profesional.
  • Inscricións as probas de acceso en setembro : do 24 ao 31 de agosto.
  • Publicación dos horarios das probas 1 de setembro.
  • Probas de acceso : 2 e 3 de setembro.
  • Período de matrícula dende a finalizacón das probas ata o 10 de setembro.

Procedemento de inscrición ás probas de acceso grao elemental.
  Enviar un correo electrónico a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto “Inscrición probas de acceso” co impreso “SOLICITUDE PROBA DE ACCESO” cuberto e ademais:
 Achegar DNI ou libro de familia e foto do alumno formato carné.

 Procedemento de inscrición ás probas de acceso a grao profesional
 Enviar un correo electrónico ao conservatorio a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto “Inscrición probas de acceso” co impreso “SOLICITUDE PROBA DE ACCESO” cuberto e ademais:
- Achegar DNI ou libro de familia e foto do alumno formato carné.
- Achegar xustificante de pago de taxas (indicacións no documento “INFORMACIÓN PAGO DE TAXAS”).
 PREZOS PÚBLICOS PROBAS DE ACCESO GRAO PROFESIONAL
•    34 euros por proba
Excepción:
•    Familias numerosas:
•    R. xeral: 50 % bonificación: 17 euros
•    R. especial: 100% bonificación: gratuíta
Documentación a aportar xunto co pago de taxas por correo electrónico: título de familia numerosa.

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa do centro 982809642 ou escriba ao e.mail  conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

Distribuir contido