Dependencias

INSTALACIÓNS:
O CDAN de Lugo dispón nas súas instalacións das seguintes dependencias:

1º Andar:

-Biblioteca
-Administración e Conserxería
-Despachos Equipo Directivo
-Aulas de Danza
-Aula de Teóricas
-Aula de Música
-Aula de Audiovisuais
-Sá de Profesorado
-Departamentos
-Local da ANPA
-Local de Alumnado

Baixo:

-Aula Polivalente
-7 Aulas de Ballet

Soto:

-Vestiarios
-Almacén de Atrezzo e Vestiario

Distribuir contido