Organigrama

-EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Cristina Lata Villoch
Vicedirectora: Lucía Pérez Núñez
Xefa de Estudos: Bárbara Piñeiro Vidal
Secretaria: María Gil Martínez
 
-CONSELLO ESCOLAR:
 • Lata Villoch, Cristina (Directora)
 • Gil Martínez, María (Secretaria)
 • Piñeiro Vidal, Bárbara (Xefa de Estudos)
 • Seco Álvarez, María (Representante de Nais-Pais)
 • Pérez Núñez, Lucía (Representante do Profesorado)
 • Felpete Facal, Alba (Representante do Profesorado)
 • Matos Patiño, Nuria (Representante do Profesorado)
 • Penado Alfonsín, Julia (Representante do Profesorado)
 • Felipe Rivas Jorge(Representante do Concello)
 • Vilaseca Pérez, Ángela (Representante da ANPA)
 • Bruña Alonso, Xacobe (Representante do alumnado)
 • Gayoso Seco, Claudia (Representante do alumnado)
 • Pérez Portomeñe, Claudia (Representante do alumnado)
 • Vila Veiga, Mireia (Representante do alumnado)
 • Debesa Gil, María Teresa (Representante de PAS)
 • Andrea Núñez López (Delegado-Presidente da xunta de representantes do alumnado)

-COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA:

• Lata Villoch, Cristina (Directora)
• Pérez Núñez, Lucía (Vicedirectora)
• Piñeiro Vidal, Bárbara (Xefa de estudos)
• Felpete Facal, María da Alba (Dinamización da lingua galega)
• Novas Coya, Amparo (Coordinadora da biblioteca)
• González Canda, M.ª Reyes (Xefa Departamento Danza Contemporánea)
• Penado, Julia (Xefa Departamento Materias Teóricas)
• Méndez González, Isabel ( Xefa Departamento de acompañantes)
• Mesías Farías, Emilio (Departamento de Música, Coordinador TIC´s)
• Gómez Burgos, Isabel (Coordinadora do grao elemental)
• Pichín Rodriguez, María (Departamento Danza Clásica)
• Gamborino Caramés, Beatríz (Departamento Danza de Carácter)
 
-CLAUSTRO DE PROFESORES
 
a) Dpto. de Danza clásica:
• Fernández Covelo, Mª Belén
• Gil Martínez, María
• Lata Villoch, Cristina
• López Quiroga, Jesús Manuel
• Novas Coya, Amparo
• Pérez Núñez, Lucía
• Piñeiro Vidal, Bárbara Mª
• Pichín Rodríguez, María
• Gómez Burgos Isabel
• Matos Patiño, Nuria 
• Secall Pons, Berta
• Guerra Maldonado, Romina
 
b) Dpto. de Danza Contemporánea
• Felpete Facal, María da Alba
• Ferreiro López, Ana Belén
• González Canda, Mª Reyes
• Penado Alfonsín, Julia
• Eijo Bazarra, Silvia Victoria
 
c) Profesorado Danza española:
• Gamborino Caramés, Beatriz
 
d) Dpto. de música:
• Mesías Farías, Emilio
 
e) Dpto. de músicos acompañantes:
• Méndez González, Isabel (Pianista)
• Valiño San Martín, Fabio (Pianista)
• Fontenla, Miguel (Pianista)
 

 

Distribuir contido