Organigrama

-EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Raquel González García
Vicedirectora: Cristina Lata Villoch
Xefa de Estudos: Julia Penado Alfonsín
Secretaria: María Gil Martínez
 
-CONSELLO ESCOLAR:
 
-Gil Martínez, María (Secretaria)
-Blanco Rivadulla, Luis Alberto (Representante de Nais-Pais)
-Pérez Nuñez, Lucía  (Representante do Profesorado)
-Gamborino Caramés, Beatriz (Representante do Profesorado)
-Seijas Moreda, Concepción (Representante do Profesorado)
-González García, Raquel  (Directora)
-Orozco Herrera, Stephania (Provisional, Pendente de nomeamento Delegado-Presidente da xunta de representantes do alumnado)
-Penado Alfonsín, Julia (Xefa de estudos)
-Pendente de nomeamento (Representante do Concello)
-Vilaseca Pérez, Ángela (Representante da ANPA)

-COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA:

-Felpete Facal, María da Alba (Dinamización da lingua galega)
-Fernández Covelo, Mª Belén (Coordinadora da biblioteca)
-González Canda, M.ª Reyes (Dpto. Contemporáneo)
-González García, Raquel (Directora)
-Lata Villoch, Cristina (Vicedirectora)
-Matos Patiño, Nuria (Dpto. Teóricas)
-Méndez González, Isabel  (Pianistas acompañantes)
-Mesías Farías, Emilio (Dpto. Música e coordinación das TIC)
-Guerra Maldonado, Romina (Coordinadora do grao elemental)
-Penado Alfonsín, Julia (Xefa de estudos)
-Pérez Núñez, Lucía (Dpto. Clásico)
-Piñeiro Vidal, Bárbara María (Dpto. de Danza de carácter)
 
-CLAUSTRO DE PROFESORES
 
Departamento de Danza Clásica:
-Acuña González, Mª Begoña
-Fernández Covelo, Mª Belén
-Gamborino Caramés, Beatriz
-Gil Martínez, María
-Guerra Maldonado, Romina
-Lata Villoch, Cristina
-López Quiroga, Jesús Manuel
-Matos Patiño, Nuria
-Novas Coya, Amparo
-Pérez Núñez, Lucía (XD)
-Piñeiro Vidal, Bárbara Mª
 
Dpto. de Danza Contemporánea:
-Felpete Facal, María da Alba
-Ferreiro López, Ana Belén
-González Canda, Mª Reyes (XD)
-González García, Raquel
-Penado Alfonsín, Julia
 
Dpto. de Danza de Carácter:
-Gamborino Caramés, Beatriz
-Guerra Maldonado, Romina
-Piñeiro Vidal, Bárbara Mª (XD) 
 
Dpto. De Materias Teóricas: 
-Felpete Facal, María da Alba
-Ferreiro López, Ana Belén
-Gamborino Caramés, Beatriz
-Guerra Maldonado, Romina
-González Canda, Reyes
-Lata Villoch, Cristina
-Matos Patiño, Nuria (XD Teóricas)
-Penado Alfonsín, Julia
-Pérez Núñez, Lucía
 
Dpto. de Música:
-Mesías Farías, Emilio (XD)
 
Dpto. de Pianista Acompañante:
-Méndez González, Isabel (XD)
-Valiño San Martín, Fabio
-Seijas Moreda, Concepción

 

Distribuir contido