Continúa aberto o prazo de matrícula para as probas de acceso a 1º curso de Grao Elemental e 1º de Grao Profesional (Esp. Danza Clásica e Danza Contemporánea).

Matrícula aberta até 31 de Agosto en:

Mail: conservatorio.danza.lugo @edu.xunta.gal

Teléfono: 982 809 642 ou 982 284 704

Máis info en: http://www.edu.xunta.gal/centros/conservatoriodanzalugo/?q=node/444

PERÍODO DE MATRÍCULA

Acceso a 1º de Grao elemental e 1º de Grao Profesional:

Prazo aberto até o 31 de Agosto de 2022

DATAS DE PROBAS DE ACCESO:

1 e 2 de Setembro (Horarios das probas por determinar)

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA

Para formalizar a matrícula toda a documentación será enviada ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa 982809642 (de 9 a 14h) ou escriba ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

DOCUMENTACIÓN:

o   FOLLA DE MATRÍCULA (ver no adxunto) 

o    IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN (ver instrucións pago taxas matrícula CDAN LUGO 2022 2023) OU XUSTIFICANTE DE SOLICITUDE DE BOLSA

E ADEMAIS:

Alumnado que se matricula por primeira vez:

o    Fotocopia da tarxeta sanitaria

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Copia da resolución da patria potestade (no caso de separación legal dos pais)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Os estudantes procedentes doutros conservatorios: xustificante de solicitude do traslado de expediente

Alumnado do centro:

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Achegarase a información pertinente cando existan cambios dende a primeira matrícula (cambio de tarxeta sanitaria, datos de contacto….)

Os país/nais/titores legais ou o alumnado maior de idade poden achegar información complementaria á requirida se o estiman necesario

Distribuir contido