Formularios e Petición de Documentación

No adxunto incluímos un documento con información sobre as validacións. No mesmo incluímos as preguntas frecuentes e as casuísticas máis comúns coas que se atopa o alumnado, co que esperamos clarificar as dúbidas que se vaian presentando.

Relación de Formularios, partes, impresos de interés para o alumnado

  • Formulario para Petición de Certificados sobre Estudos Cursados, Asistencia ou Participación en Actividades organizadas polo CDAN. (Debe cumplimentar o formulario que aparece abaixo, imprimilo, asinalo e entregalo na Secretaría do Centro)
  • Parte de Faltas do Alumnado
  • Ampliación Matrícula
  • Matrícula fora de prazo
  • Parte retrasos-saídas anticipadas
  • Impresa renuncia Consello Escolar
Distribuir contido