Probas de Acceso

PROBAS DE ACCESO CURSO 2022 2023. NON QUEDES SEN A TÚA PRAZA!

 • Vacantes en todos os cursos de grao elemental e profesional
 • Inscricións as probas de acceso en maio (por determinar)
 • Publicación dos horarios das probas en maio (por determinar)
 • Probas de acceso :
  • 1º Grao Elemental: 30 de maio
  • 1º Grao Profesional Danza Clásica: 25 de maio
  • 1º Grao Profesional Danza Contemporánea: 24 de maio
  • Outros cursos de Grao Elemental: 20 de xuño
  • Outros cursos de Grao Profesional Danza Clásica: 22 de xuño
  • Outros cursos de Grao Profesional Danza Contemporánea: 21 de xuño
 • Período de matrícula (por determinar)

Procedemento de inscrición ás probas de acceso grao elemental.
  Enviar un correo electrónico a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto “Inscrición probas de acceso” co impreso “SOLICITUDE PROBA DE ACCESO” cuberto e ademais:
 Achegar DNI ou libro de familia e foto do alumno formato carné.

 Procedemento de inscrición ás probas de acceso a grao profesional
 Enviar un correo electrónico ao conservatorio a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto “Inscrición probas de acceso” co impreso “SOLICITUDE PROBA DE ACCESO” cuberto e ademais:
- Achegar DNI ou libro de familia e foto do alumno formato carné.
- Achegar xustificante de pago de taxas (indicacións no documento “INFORMACIÓN PAGO DE TAXAS”).
 PREZOS PÚBLICOS PROBAS DE ACCESO GRAO PROFESIONAL
•    34 euros por proba
Excepción:
•    Familias numerosas:
•    R. xeral: 50 % bonificación: 17 euros
•    R. especial: 100% bonificación: gratuíta
Documentación a aportar xunto co pago de taxas por correo electrónico: título de familia numerosa.

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa do centro 982809642 ou escriba ao e.mail  conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

Distribuir contido