Probas de Acceso

No adxunto inclúese a información retaliva ás probas de Acceso curso 2018/19

PREZOS PÚBLICOS : PROBAS DE ACCESO

G. Profesional:

  • 34 euros por proba 

Excepción:

  • Familias numerosas:
    • R. xeral: 50 % bonificación: 17 euros
    • R. especial: 100% bonificación: gratuita

Documentación a aportar: título de familia numerosa. (No caso de necesitar un impreso de pagamento solicíteo en administración.)

PROBAS DE ACCESO 2º, 3º, 4º, 5º, 6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL CURSO 2016/17:

*Realizaranse no mes de Setembro

Distribuir contido