Probas de Acceso

 

CURSO DE INICIACIÓN

12, 13 e 14 de xuño

*para os aspirantes a 1ºGE

 

Luns, martes e mércores de 18.30 a 19.30h – Aula 3

 

CURSO “PREPÁRATE PARA AS PROBAS”

6, 8, 12 e 14 de xuño

*para os aspirantes a 1ºGP

 

MARTES 6

XOVES 8

Esp.

Danza Clásica

18.30- 20.00h DCL - AULA 6

 

 

18.30- 20.00h DCL - AULA 6

17.30-18.25h

DCA/IDE/DGA –AULA 6

MÚSICA

17.30- 18.25h MÚSICA –AULA MÚSICA

 

Esp.

Danza Contemp.

16.00-17.30h DCO – AULA 6

16.00-17.30h DCO – AULA 6

 

LUNS 12

MÉRCORES 14

Esp.

Danza Clásica

16.00-17.30h DCL - AULA 6

 

16.00- 17.30h DCL - AULA 6

 

17.30-18.25h DCA/IDE/DGA –AULA 6

MÚSICA

 

17.30-18.25h MÚSICA – AULA MÚSICA

Esp.

Danza Contemp.

18.30- 20.00h DCO- AULA 6

 

18.30- 20.00h. DCO- AULA 6

 

 

 

PROBAS DE ACCESO AO CURSO 2017/18

ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

34 VACANTES

ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

ESP. DANZA CONTEMPORÁNEA

15 VACANTES

ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

ESP. DANZA CLÁSICA

15 VACANTES

XOVES 15 DE XUÑO- AULA 3

I GRUPO- 16.00h

II GRUPO- 17.00h

III GRUPO- 18.00h

IV GRUPO- 19.00h

*Publicaranse listados dos grupos co nome dos aspirantes unha vez remate o prazo de inscrición.

OS ASPIRANTES DEBERÁN ESTAR 15MIN. ANTES DO HORARIO MARCADO CON ROUPA CÓMODA E CALCETÍNS MAILO DNI OU LIBRO DE FAMILIA

LUNS 19 DE XUÑO

16.00H- AULA POLIVALENTE A6

19.00H - PROBA DE MÚSICA (AULA DE MÚSICA)

*Os aspirantes que se presenten ás probas das dúas especialidades, farán unha única proba de música, o luns 19 de xuño.

 

MARTES 20 DE XUÑO

16.00H- AULA POLIVALENTE A6

19.30H- PROBA DE MÚSICA (AULA DE MÚSICA)

*Os aspirantes que se presenten ás probas das dúas especialidades, farán unha única proba de música, o luns 19 de xuño.

 

No Adxunto: Información sobre datas, horarios e composición de Tribunais.

No adxunto inclúese a información retaliva ás probas de Acceso curso 2017/18.

PREZOS PÚBLICOS : PROBAS DE ACCESO

G. Profesional:

  • 34 euros por proba 

Excepción:

  • Familias numerosas:
    • R. xeral: 50 % bonificación: 17 euros
    • R. especial: 100% bonificación: gratuita

Documentación a aportar: título de familia numerosa. (No caso de necesitar un impreso de pagamento solicíteo en administración.)

PROBAS DE ACCESO 2º, 3º, 4º, 5º, 6º CURSO DE GRAO PROFESIONAL CURSO 2016/17:

*Realizaranse no mes de Setembro

Distribuir contido