Skip to Content

CURSILLOS GRATUITOS DE VERÁN DE MÚSICA E MOVEMENTO 2023 PARA NENAS E NENOS DE 5 E 6 ANOS (CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AO FORMULARIO)

Tal como demostran numerosos estudos científicos, a educación musical desenrola numerosas e importantes capacidades e valores para a educación integral dos alumnos, entre eles: 

 • Concentración.
 • Memoria.
 • Creatividade.
 • Psicomotricidade.
 • Traballo en equipo.
 • Valores de cooperación.
 • Esforzo.
 • Preserveranza.
 • Superación persoal.
 • Fomento da autoestima e autoconfianza.   

Tamén cabe recordar que desenvolven as 7 competencias claves incluidas no actual currículo educativo:

1º. Comunicación lingüística (CCL).

2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

3º. Competencia dixital (CD).

4º. Aprender a aprender (CAA).

5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).

6º. Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE).

7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

O cursillo para a iniciación á música (Música e movemento) que organiza a Escola de Música Municipal de Tui, que é totalmente gratuíto, realizarase nas seguintes datas: martes 27, mércores 28 e xoves 29 de xuño, en horario de mañá (de 10:30 a 11:30 hs.). As nenas e nenos de entre 5 e 6 anos poderán participar nunha actividade de Música e Movemento aprendendo música a través do xogo, baile e canto.

A inscrición para estas actividades poderá realizarse ata o luns 26 de xuño (inclusive):

 1. A TRAVÉS DO SEGUINTE FORMULARIO WEB (CLICK PARA ACCEDER)
 2. Imprimindo a solicitude correspondente do anexo inferior, sacándolle unha foto e enviandoa por whatsapp ao 687249957 ou por email ao: cmus.profesional.tui@edu.xunta.es
 3. De xeito telefónico chamando ao 687249957 en horario de oficina:

                                                 de luns a venres ​​de 9:00 a 13:30 hs.

            

ANEXO:

Inscrición para o curso de Música e Movemento (5 e 6 anos) (Click para descargar o arquivo)

 

FORMULARIO WEB DE INSCRICIÓN 

     
     
     
     
     
wf      
wf      
     
AnexoTamaño
SOLICITUDE CURSILLO VERAN 2023 MÚSICA E MOVEMENTO ESCOLA DE MÚSICA DE TUI.pdf1.29 MB


blog | by Dr. Radut