INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS

Estimadas familias:

 

Co fin de establecer canles de comunicación efectivas recordade que:

 

Para consultas xerais sobre o funcionamento e organización do centro e as aulas tedes a vosa disposición o correo electrónico: ceip.virxedocamino@edu.xunta.gal e tamén o número de teléfono 988 32 42 05

A aplicación ABALAR MÓBIL, permite só ao profesorado enviar notificacións e avisos ás familias. As familias poden soliticiar titorías e consultar e/ou responder mensaxes recibidas, cando sexa o caso. 

Para consultas e avisos sobre o Plan ou Protocolo COVID, e contactar co Equipo COVID do colexio, na seguinte ligazón: PREME AQUÍ

 

Para acceder ao modelo de xustificante de faltas de asistencia do alumnado, achégase un PDF como ficheiro adxunto. Pero se non tedes para imprimilo na casa, podedes solicitarllo ao mestre/a titor/a ou chamando ao teléfono do colexio. (Este xustificante, cando un alumno/a falte, poderá ser entregado unha vez dito alumno/a se incorpore de novo ás clases). IMPORTANTE: Non é necesario nin obrigatorio o xustificante médico cando non asistan por síntomas ou sospeitas de síntomas Covid. (Excepto se unha vez feita a proba, resultase positivo).

 

Para a aula virtual, en canto sexa posible se vos facilitarán os novos códigos de acceso a dita plataforma. (Non serven os do curso pasado). Recordamos tamén que o alumnado de Infantil, 1º e 2º de primaria, aínda que non sexa obrigatorio que teñan un seguimento por Aula virtual no caso de suspensión das clases presenciais poderemos empregar tanto dita plataforma coma outras ferramentas dixitais.

Aclaración: O correo electrónico: ceipvirxedocamino@gmail, é unha conta que se empregou e se poderá empregar para actividades puntuais, para actividades da aula virtual, envío de arquivos, comunicación entre familias, alumnado, mestres e titores no ensino a distancia, etc... Pero non para resolver dúbidas do funcionamento xeral do centro e das aulas, nin asuntos relacionados co protocolo COVID.

 

Atentamente, o Claustro.

AdxuntoTamaño
XUSTIFICANTE FAMILIAR FALTAS DE ASISTENCIA.pdf161.97 KB