CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022

O CALENDARIO ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2021-2022 ESTÁ APROBADO POLA ORDE DO 19 DE MAIO DE 2021 QUE PODEDES CONSULTAR AQUI.

TAMÉN PODEDES CONSULTALO NA PÁXINA 40 DA NOSA REVISTA ESCOLAR OU DESCARGALO NO FICHEIRO ADXUNTO EN PDF

AS CLASES LECTIVAS COMEZARÁN PARA AS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA O VINDEIRO 9 DE SETEMBRO DE 2021 ÁS 9:30H. EN HORARIO DE XORNADA CONTINUA DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO:

 • ENTRADA 9:30H.
 • SAÍDA PARA OS QUE VAN A COMER A CASA: 14:30H.
 • SAÍDA PARA OS QUE QUEDAN NO COMEDOR ESCOLAR: 15:15H.

 

LISTAXE DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021-2022

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021 – 2022. EDUCACIÓN INFANTIL

 

4º E. INFANTIL (3 ANOS)

ISBN

PROYECTO EL TEATRO 3 AÑOS DE CLICK EDELVIVES

9788414032176

MOLA LA LETRA - NIVEL 1 . EDELVIVES

9788414007716

PASO A PASO. CUADERNO 1. NIVEL 1. EDELVIVES

9788414028292

PASO A PASO. CUADERNO 2. NIVEL 1. EDELVIVES

9788414028308

PASO A PASO. CUADERNO 3. NIVEL 1 EDELVIVES

9788414028315

 

 

5º E. INFANTIL (4 ANOS)

ISBN

PROYECTO EL TEATRO 4 AÑOS DE CLICK EDELVIVES

9788414032190

MOLA LA LETRA - NIVEL 2  (PAUTA) . EDELVIVES

9788414007730

PASO A PASO. CUADERNO 4. NIVEL 2. EDELVIVES

9788414028322

PASO A PASO. CUADERNO 5. NIVEL 2. EDELVIVES

9788414028339

PASO A PASO. CUADERNO 6. NIVEL 2. EDELVIVES

9788414028346

 

 

6º E. INFANTIL (5 ANOS)

ISBN

PROYECTO EL TEATRO 5 AÑOS DE CLICK EDELVIVES

9788414032213

MOLA LA LETRA - NIVEL 3  (PAUTA). EDELVIVES

9788414007761

PASO A PASO. CUADERNO 7. NIVEL 3. EDELVIVES

9788414028353

PASO A PASO. CUADERNO 8. NIVEL 3. EDELVIVES

9788414028360

PASO A PASO. CUADERNO 9. NIVEL 3. EDELVIVES

9788414028377

 

 LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021 – 2022. EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

ISBN

MATEMÁTICAS – EDELVIVES

9788414013304

LENGUA CASTELLANA – EDELVIVES

9788414013199

LINGUA GALEGA – EDELVIVES

9788490463512

CIENCIAS DA NATUREZA – EDELVIVES

9788490462881

CIENCIAS SOCIAIS – EDELVIVES

9788490462935

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

ISBN

MATEMÁTICAS – EDELVIVES

9788414013571

LENGUA CASTELLANA – EDELVIVES

9788414013502

LINGUA GALEGA – EDELVIVES

9788490463550

CIENCIAS DA NATUREZA – EDELVIVES

9788490462980

CIENCIAS SOCIAIS – EDELVIVES

9788490463031

 

 

 

 

 

 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

ISBN

MATEMÁTICAS – EDELVIVES

9788414016237

LENGUA CASTELLANA – EDELVIVES

9788414016084

LINGUA GALEGA – EDELVIVES

9788490463598

CIENCIAS DA NATUREZA – EDELVIVES

9788490463123

CIENCIAS SOCIAIS – EDELVIVES

9788490463130

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

ISBN

LINGUA CASTELÁ : PROYECTO SABER HACER. SANTILLANA

978-84-680-2956-6

LINGUA GALEGA: PROYECTO SABER HACER. SANTILLANA

978-84-9972-616-8

CIENCIAS NATURAIS - N-4-SPXED. EDELVIVES

9788490460931

CIENCIAS SOCIAIS: 4-SPX ED. EDELVIVES

9788490460955

MATEMÁTICAS:  ED. VICENS VIVES

978-84-682-2881-5

 

INSTRUCIÓN PARA O SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2021-2022

PARA ACCEDER Á INSTRUCIÓN 2/2021, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE, DO 1 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2021-2022, PODES FACELO A TRAVÉS DESTA LIGAZÓN PREMENDO AQUI OU DESCARGAR O FICHEIRO ADXUNTO EN PDF (DOCUMENTO COMPLETO).

 

COLABORADORES/VIXIANTES

As persoas que colaboren no comedor desempeñarán as funcións que sinala o artigo 9 do Decreto 132/2013, en relación co artigo 8.5 da Orde do 21 de febreiro de 2007.Tales funcións de colaboración no comedor só poderán ser desempeñadas por nais, pais, titores legais ou acolledores familiares de alumnos/as que estean cursando no curso 2021-2022 estudos no centro docente respectivo

 

Con carácter excepcional, ampliase a posibilidade de colaborar voluntariamente nas tarefas de atención e vixilancia nos comedores escolares, por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia, nin colaboradores directos dispoñibles previstos ordinariamente en número suficiente, a outros familiares dos alumnos comensais, a ex-colaboradores deste servizo, a persoal relacionado coa comunidade educativa (conserxes, persoal limpeza), así como a persoal que participe en programas de voluntariado social.

 

Procedemento de selección: ata o 8 de setembro de 2021. As persoas interesadas deberán poñerse en contacto coa dirección do centro.

Rematado o referido prazo, a dirección do centro, tras acordo do consello escolar, determinará as persoas que durante o curso 2021-2022 van a colaborar.

Compensación: 12,50 € por día de asistencia efectiva ao comedor. Os pagamentos aos colaboradores xestionaranse no mes seguinte ao último de cada período trimestral, é dicir nos meses de xaneiro, abril e xullo.

 

 

IMPORTANTE: USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021/2022  

Cubrir o Anexo II. Autodeclaracións que deberán ser entregadas nos centros cubertas en todos os seus extremos antes do 08/09/2021 (descarga o ficheiro adxunto ou PREME AQUÍ).

 

 

PREZOS PÚBLICOS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR (resumo)

O uso do servizo, de conformidade co disposto no artigo 13 do Decreto 132/2013, dará lugar ao aboamento dos seguintes prezos públicos por parte dos suxeitos obrigados:

a) 1€ por día de uso do servizo para os alumnos cuxa renda familiar anual neta per cápita se atope na condicións sinaladas no artigo 12.2.1 do Decreto.

b) 2,50€ por día de servizo de comedor para aqueles alumnos cuxa renda familiar anual neta per cápita se atope nos supostos recollidos no artigo 12.2.2 do Decreto.

c) 4,50€ por día de servizo de comedor para aquele alumnos cuxa renda familiar anual neta per cápita se atope nos seguintes parámetros:

·         Unidades familiares cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil.- renda anual neta per cápita igual ou superior a 9.000,01€
·         Unidades familiares con dous menores que cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil.- renda anual neta per cápita igual ou superior a 9.000,01€

 

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2020: 1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, 2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación. Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

casilla 435 + casilla 460 - casilla 595

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar. O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

 

ANIVERSARIOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

PARABÉNS A TODO O ALUMNADO QUE CUMPRIU ANOS DURANTE O TERCEIRO TRIMESTRE OU QUE VAI CUMPRIR DURANTE O VERÁN: IBRAHIMA, PAULA, LAIA, RUBÉN, ISMAEL, VALENTINA, DANIELA, EMI, SERGIO (4º), AITOR, SOPHIA, RAÚL, YAIZA, LEO, MANU R. E VERA

E QUE CUMPRADES MOITOS MÁIS!!!

IMPRESOS PARA A MATRÍCULA DO ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN-CURSO 2021/2022

IMPORTANTE: SÓ PARA O ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMEIRA VEZ NO CENTRO.

 • NOS FICHEIROS ADXUNTOS PODEDES DESCARGAR OS DOCUMENTOS A CUBRIR E ENTREGAR POSTERIORMENTE NO CENTRO EDUCATIVO.
 • CALQUERA DÚBIDA CONTACTAR AO TELÉFONO 988 32 42 05

OS IMPRESOS SON DOUS (TEDES QUE DESCARGALOS, IMPRIMILOS E CUBRILOS):

 1. DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA. TAMÉN PODES DESCARGAR PREMENDO AQUI
 2. CUESTIONARIO DA LINGUA MATERNA. TAMÉN PODES DESCARGAR PREMENDO AQUI

ADEMÁIS, XUNTO A ESTES IMPRESOS CUBERTOS DEBEDES APORTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 • 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉT DO/A ALUMNO/A
 • FOTOCOPIA DNI DOS PROXENITORES
 • FOTOCOPIA DAS VACINAS DO ALUMNO/A SOLICITANTE
 • CERTIFICADO DE EMPADRONAMENTO
 • FOTOCOPIA DA CARTILLA DA SEGURIDADE SOCIAL (TARXETA SANITARIA).
 • FOTOCOPIA DA RESOLUCION XUDICIAL NO CASO DE DIVORCIO.

LEMBRADE QUE O PRAZO PARA A ENTREGA DOS IMPRESOS E DA DOCUMENTACIÓN É:

 • DENDE O MÉRCORES DÍA 23 ATA O MÉRCORES DÍA 30 DE XUÑO DE 2021 (DE 10:00 A 12:00H.)

DENDE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, AQUÍ TEDES UNHAS RECOMENDACIÓNS/ORIENTACIÓNS DE CARA A INCORPORACIÓN DO ALUMNADO POR PRIMEIRA VEZ:

FONDO LIBROS CURSO 2021-2022

PODES DESCARGAR O FICHEIRO ADXUNTO EN FORMATO PDF PARA UNHA MELLOR LECTURA

XORNADA CONTINUA E MENÚ COMEDOR: XUÑO 2021

LEMBRADE QUE A PARTIR DE XUÑO O HORARIO PASA A SER DE XORNADA CONTINUA, SÓ POLA MAÑÁ.

HORARIO DE ENTRADA: 9:30h. (as portas abriranse 5 ou 10 min. antes)

O HORARIO DO COMEDOR SERÁ DE 14:30 A 15:15h

HORARIO DE SAíDA: 15:15h. (excepto alumnado que vai comer á casa, que será ás 14:30h.)

O ALUMNADO DE TRANSPORTE, COMA SEMPRE, SAIRÁ POLA PORTA DO PATIO CUBERTO DE ABAIXO. AS FAMILIAS QUE RECOLLADES AO ALUMNADO POLA PORTA PRINCIPAL DE ARRIBA, CONVÉN QUE SEXADES PUNTUAIS. MOITAS GRAZAS.

PODEDES DESCARGAR O MENÚ EN FORMATO PDF NO FICHEIRO ADXUNTO.

LETRAS GALEGAS 2021

Como cada ano, celebramos as Letras Galegas, este ano 2021 dedicadas a Xela Arias. Profesora, poetisa, tradutora, editora, muller comprometida e nai. Xela Arias é un referente da poesía urbana contemporánea. E traduciu ou colaborou na tradución ao galego de grandes obras como "O enxenoso fidalgo Don Quixote da Mancha" de M. de Cervantes, "Drácula" de Bram Stoker, "Contos ao teléfono" de G. Rodari, "As bruxas" de Roald Dahl ou "O bosque animado" de Wenceslao R. Flórez. En poesía destacan os seus libros: "Darío a diario", "Tigres coma cabalos" ou "Intempériome".

O pasado mércores, Laura Iglesias, en representación do Concello de Rubiá entregou ao alumnado un libro en galego como agasallo para seguir fomentando a cultura e a literatura galega a través do hábito lector. E o alumnado traballou aunando dúas conmemoracións: o día do libro e o día das Letras Galegas. No patio cuberto están expostos os seus traballos: Un cómic a gran tamaño que relata a vida e obra de Xela Arias (polo alumnado da Aula Vermella), un mural a modo de gran fotograma sobre a película de animación "O bosque animado" (polo alumnado da Aula Verde), e uns carteis sobre Don Quixote, custodiados por dous muíños xigantes (polo alumnado da Aula Azul).

Para máis info sobre esta actividade, visitade o blog da nosa biblioteca.

Alumnado da aula Verde

Alumnado da aula Azul

Alumnado aula Vermella

 

VISITA DO DELEGADO TERRITORIAL DA XUNTA DE GALICIA EN OURENSE

Hoxe día 13 de maio pola maña, a nosa directora Andrea Tato Vega, xunto ao alcalde de Rubiá, Elías Rguez. Núñez recibían ao Delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén Castro, que acudía in situ para comprobar as necesidades de mellora nas infrestruturas do noso colexio, e así anunciar a próxima reforma integral do mesmo.

Dalgún xeito, o traballo levado a cabo pola dirección e pola comunidade educativa durante estes útlimos anos, veise compensado por tanto esforzo.

Unha moi boa noticia para todos. Pois a continuidade da escola rural tamén é beneficioso para un bo desenvolvemento do municipio.

 

Noticia na prensa dixital: creandotuprovincia.es

 

 

 Noticia na prensa dixital: somoscomarca.es

DÍAS NON LECTIVOS

Lembrade que neste mes de maio, os vindeiros días: Xoves 13, Venres 14 e Luns 17, non son lectivos. Corresponden aos dous festivos locais de Rubiá e ao festivo autonómico das Letras Galegas.

Atentamente, a dirección.

Distribuir contido (C01 _th3me_)