REFÓRZA T

Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. Con esta actuación preténdese mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado, para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.

MARLIN

O PLANETA TERRA

LOS DETECTIVES DEL ARTE

DE ORUGA A MARIPOSA

DÍAS DE PROA

Distribuir contido (C01 _th3me_)