DESCARGA MODELO DE XUSTIFICANTE PARA FALTAS DE ASISTENCIA DO ALUMNADO

Achegamos modelo para descargar e imprimir. En dous formatos: PDF e Word. Podedes descargalo aquí, ou solicitarnos unha fotocopia por e-mail ou por teléfono. Unha vez cuberto, cando o alumno/a regrese ás aulas, entrégallo ao seu mestre/a titor/a. Ou ben o podedes remitir tanto por correo ordinario como por correo electrónico.

Lembra que no caso de presentar síntomas ou sospeita dos mesmos compatibles con Covid-19, NON debemos ir ao colexio. Quedamos en casa, en situación de illamento preventivo e avisamos ao noso médico/a seguindo as súas instrucións. Tamén chamamos ao colexio para notificar a ausencia. Pero non hai que entregar xusfiticante médico nestes casos, abonda o xusfificante familiar en canto se poida.

Salvo que presentemos síntomas de gravidade, non debemos acudir aos Centros de Saúde, primeiro hai que avisar por teléfono.

Moitas Grazas

AdxuntoTamaño
modelo xustificante para as familias.pdf202.8 KB
modelo xustificante para as familias.doc216.5 KB