I Xornada de formación e sensibilización sobre atención á diversidade

I   XORNADA  SOBRE A  ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE

 XORNADAS

 

     Os días 13 e 14 de abril iniciaremos unha andadura que pretende resulte de interese tanto para os/as profesionais da educación, como para as familias, en xeral.

            Nesta xornada que abrangue tódolos tramos educativos, ademais da formación e as aplicacións prácticas, abordaranse aspectos tan importantes como a sensibilización na aceptación da diferenza non como un problema, senón como un valor e, en última instancia, un reto. Asemade, é un propósito fundamental desta XORNADA o inicio dun camiño de colaboración, de protocolización, e de asunción de dinámicas cooperativas entre os diferentes centros educativos: colaboración entre os centros que imparten Educación Infantil, Primaria e Secundaria, posto que as individualidades e necesidades específicas do alumnado han de ser atendidas en todos os tramos educativos.

            Para iso contaremos con profesionais de recoñecido prestixio dentro do campo da Atención á Diversidade

                  Para ver o programa da Xornada Atención a Diversidade.                         

Por tal motivo convidámolos/as a participar activamente desta acción formativa


Como inscribirse: 

  • DOCENTES DO ENSINO PUBLICO:   No   programa FPROFE,  na  web  da  Consellería de Educación  www.edu.xunta.es/fprofe                

  

   Dirixido a:  Persoas interesadas, en xeral, e docentes, en particular

   Prazas limitadas: As solicitudes atenderanse por orden de inscrición

   Data límite inscrición:  11 de abril de 2012