Lexislación educativa galega de ensino non universitario. Ensinanzas de réxime xeral.

José Ricardo López Saavedra, profesor do IES As Mariñas de Betanzos, pon á disposición de toda a comunidade educativa o documento no que se recolle a normativa vixente e lexislación educativa galega para centros educativos de ensinanzas non universitarias, a través do seu blog.

Queremos agradecerlle de parte de toda a comunidade a súa labor e adicación, así como a xenerosidade de poñer a disposición dos demais o seu traballo.