Skip to Content

Organigrama, Órganos de goberno, Órganos de coordinación

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS

Unipersoais (Equipo directivo)

Directora

Rosa Mª Mosteiro Neira

Xefa de estudos

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro

Secretaria

Mª Carmen Ouro Souza

Colexiados

Claustro de profesorado

Educación Infantil

María Silgado Rebollo (4º A)

Pilar Payo Soengas (4º B, coordinadora de ciclo)

Patricia Abad Reino (5º)

Beatriz Souto Pan (6º A)

Irene Mandián Beloso (6º B, coordinadora EACE)

Rosa Mª Mosteiro Neira (Apoio I)

Ramón París Lago (Apoio II, coordinador EDLG)

Educación Primaria

Mª Carmen Ouro Souza (1º A)

Mª Jesús Míguez Areosa (1º B, responsable de 1º nivel)

Mª Ángeles Blanco Río (2º A, responsable de 2º nivel)

Tareixa González Guisán (2º B)

Mª Jesús Seoane López (3º A, responsable de 3º nivel)

Isabel Paz Seoane (3º B)

Mª Dolores Díaz Velasco (4º A, responsable Voz Natura e de 3º nivel)

Alberto Patiño Varela (4º B, responsable equipo internivel 4º/5º/6º)

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro (5º A)

Ángeles Naya Lorenzo (5º B, responsable de 5º nivel)

Mª Carmen Pérez Pérez (6º A)

Carmen Caamaño Ameijeiras (6º B, responsable de 6º nivel)

Iago Gómez Fernández (Apoio)

Profesorado especialista

Xesús Manoel Pazos Moscoso (xefe do DO)

Mª de la O Fernández Iglesias (PT I)

María J. Camino Marta (PT2)

Sara Fagil Barral (AL I)

Laura López López (AL/Afín)

Mª Carmen López Rancaño (Inglés I, responsable internivel 1º/2º/3º)

Mª Beatriz Maceda Abeleira (Inglés II, coordinadora Biblioteca)

Eduardo Rodríguez Machado (Ed. Física I, coordinador TAC/ E-Dixgal)

Lorena Reol Pesquera (Ed. Física II)

Mª Teresa Rodríguez Álvarez (Ed. Musical, responsable MUS-E)

Mª Teresa Casal Vázquez (Rel. Católica I)

Susana Doval Rodríguez (Rel. Católica II)

Azucena Pereiro Sanmartín (Auxiliar coidadora)

Consello escolar

Rosa Mª Mosteiro Neira (Presidenta)

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro (Xefa de Estudos)

Mª Carmen Ouro Souza (Secretaria)

Carmen Pérez Pérez (Repr. do profesorado)

Eduardo Rafael Rodríguez Machado (Repr. do profesorado)

Pilar Payo Soengas (Repr. do profesorado)

Ana Mª Guisande Garrido (Repr. de pais/nais)

Sara Beatriz Costela Viña (Repr. de pais/nais)

Monserrat Domínguez Fernández (Repr. de pais/nais)

Mª Mercedes Maneiro Estraviz (Repr. de pais/nais)

Sandra Lamas Muiños (Repr. ANPA)

Mª Elvira Platas López (Repr. do persoal non doc.)

Natalia Mendes No (Repr. do Concello)

COMPOSICIÓN PEDAGÓXICA

Comisión de coordinación pedagóxica

Rosa María Mosteiro Neira (presidenta)

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro (xefa de estudos)

Pilar Payo Soengas Coordinadora (EI)

Ramón París Lago (EDLG)

Xesús M. Pazos Moscoso (DO)

Mª Carmen Pérez Pérez (TIC/ABALAR/E-DIXGAL)

Beatriz Maceda Abeleira (Biblioteca)

Irene Mandián Lorenzo (EACE)

Mª del Carmen López Rancaño (Internivel 1º/2º/3º)

Alberto Patiño Varela (Internivel 4º/5º/6º)

Equipos de ciclo e de nivel

Educación Infantil (EI)

María Silgado Rebollo (4º A)

Pilar Payo Soengas (4º B, coordinadora de ciclo)

Patricia Abad Reino (5º)

Beatriz Souto Pan (6º A)

Irene Mandián Beloso (6º B, coordinadora EACE)

Rosa Mª Mosteiro Neira (Apoio I)

Ramón París Lago (Apoio II, coordinador EDLG)

Mª Teresa Rodríguez Álvarez (EM)

Sara Fagil Barral (AL II)

Educación Primaria (EP)

1º nivel

Mª Carmen Ouro Souza (1º A)

Mª Jesús Míguez Areosa (1º B, responsable de 1º nivel)

2º nivel

Mª Ángeles Blanco Río (2º A, responsable de 2º nivel)

Tareixa González Guisán (2º B)

3º nivel

Mª Jesús Seoane López (3º A, responsable de 3º nivel)

Isabel Paz Seoane (3º B)

4º nivel

Mª Dolores Díaz Velasco (4º A, responsable Voz Natura e de 3º nivel)

Alberto Patiño Varela (4º B, responsable equipo internivel 4º/5º/6º)

5º nivel 

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro (5º A)

Ángeles Naya Lorenzo (5º B, responsable de 5º nivel)

6º nivel

Mª Carmen Pérez Pérez (6º A)

Carmen Caamaño Ameijeiras (6º B, responsable de 6º nivel)

Equipo internivel 1º/2º/3º

Mª Jesús Miguez Areosa (1º A)

Mª Carmen Ouro Souza (1º B)

Mª Ángeles Blanco Río (2º A)

Tareixa González Guisán (2º B)

Mª Jesús Seoane López (3º A)

Isabel Paz Seoane (3º B)

Mª Carmen López Rancaño (voceira, LE: inglés I)

Lorena Reol Pesquera (EF II)

Mª de la O Fernández Iglesias (PT I)

Equipo internivel 4º/5º/6º

Mª Dolores Díaz Velasco (4º A)

Alberto Patiño Varela (4º B, voceiro)

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro (5º A)

Ángeles Naya Lorenzo (5º B)

Mª Carmen Pérez Pérez (6º A)

Carmen Caamaño Ameijeiras (6º B)

Mª Beatriz Maceda Abeleira (Inglés II)

Eduardo R. Rodríguez Machado (EF I)

Iago Gómez Fernández (Apoio EP)

Laura López López (PT/AL)

Mª José Camino Marta (PT II)

Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG)

Ramón París Lago (coordinador, EI)

Patricia Abad Reino (EI)

María del Carmen López Rancaño, LE: inglés (Internivel 1º-3º EP)

Carmen Caamaño Ameijeiras, 5º nivel EP (Internivel 1º-3º EP)

Alberto Patiño Varela, 6º nivel EP (Internivel 4º-6º EP)

Iago Gómez Fernández, EP (Internivel 4º-6º EP)

Equipo de actividades complementarias e extraescolares (EACE)

Mª Angeles Naya Lorenzo (EI)

Pilar Payo Soengas (EI)

Irene Mandián Beloso (coordinadora, EI)

Ángeles Blanco Río (EP)

Sara Fagil Barral (AL)

Isabel Paz Seoane (EP)

Mª Jesús Seoane López (EP)

Laura López López (PT)

Departamento de orientación (DO)

Xesús Manuel Pazos Moscoso (xefe do DO)

Mª de la O Fernández Iglesias (PT I)

Mª José Camino Marta (PT II)

Laura López López (PT/AL II)

Sara Fagil Barral (AL I)

Pilar Payo Soengas (EI)

Equipo de dinamización da biblioteca escolar

Beatriz Maceda Abeleira (coordinadora, LE: Inglés)

Beatriz Souto Pan (EI).

María Silgado Rebollo (EI)

Lorena Reol Pesquera (EF)

Dolores Díaz Velasco (EP)

Mª Teresa Rodríguez Álvarez (EM)

Mª de la O Fernández Iglesias (PT)

Equipo de dinamización das TAC

Eduardo Rafael Rodríguez Machado (coordinador Abalar/Edixgal, EF)

Rosa Mª Mosteiro Neira (EI)

Mª Jesús Míguez Areosa (EP)

Mª Carmen Ouro Souza (EP)

Mª de los Angeles Roca Lodeiro (EP)

Angeles Naya Lorenzo (EP)

Carmen Pérez Pérez (coordinadora TIC, EP)

Equipo de dinamización do proxecto Voz Natura

Tareixa González Guisán (2º EP)

Dolores Díaz Velasco (coordinadora, 3º EP)

Rosa Mª Mosteiro Neira (EI)

Equipo de dinamización do proxecto MUS-E

Mª Jesús Seoane López (3º EP)

Isabel Paz Seoane (3º EP)

Dolores Díaz Velasco (4º EP)

Alberto Patiño varela (4º EP)

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro (5º EP)

Mª Ángeles Naya Lorenzo (5º EP)

Carmen Pérez Pérez (6º EP)

Carmen Caamaño Ameijeiras (6º EP)

Mª Teresa Rodríguez Álvarez (EM, coordinadora)

Distribuir contido


by Dr. Radut