Galegos ilustres

Manuel Chamoso LamasNeste libro iremos engadindo aqueles personaxes que tiveron, ou teñen, transcendencia na cultura galega, pero que non etiquetamos dentro do libro de escritores galegos, por abranguer a súa obra aspectos da cultura diferentes á literatura.