Blogues

Infantil

LIBROS DE TEXTO 2018-2019

 

 

 

 

 • INFANTIL 3 ANOS

 

PALOMITAS DE MAÍZ ED. ALGAIDA (2018)

 

ISBN: 978 84 906 79 395

 

 

 • INFANTIL 4 ANOS

 

PALOMITAS DE MAÍZ ED. ALGAIDA (2018)

 

ISBN: 978 84 906 79 432

 

 

 • INFANTIL 5 ANOS

 

PALOMITAS DE MAÍZ ED. ALGAIDA (2018)

 

ISBN: 978 84 906 79 470

 

 • RELIXIÓN INFANTIL

 

RELIXIÓN CATÓLICA 3 ANOS (galego)

ED. ANAYA

ISBN: 978-84-678-1670-9

 

RELIXIÓN CATÓLICA 4 ANOS (galego)

ED. ANAYA

ISBN: 978-84-678-1671-6

 

RELIXIÓN CATÓLICA 5 ANOS (galego)

ED. ANAYA

ISBN: 978-84-678-1672-3

 

REFERENCIAS LEXISLATIVAS

MATRÍCULA 2019-2020

ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

O proceso de admisión do de alumnado para o curso 2019/2010 estará  aberto do 01 ao 20 de marzo do 2019.

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO:

 • Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • Orde do 12 de marzo de 2013pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan as ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • Orde do 25 de xaneiro de 2017pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión en centros sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio, de educación.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS PARA O CURSO 2019-2020

 

AULA

NIVEL

PRAZAS OFERTADAS

PRAZAS VACANTES

 

AULA INFANTIL

4º INFANTIL

7

7

5º INFANTIL

4

1

6º INFANTIL

9

1

 

AULA 1 PRIMARIA

1º PRIMARIA

6

3

2º PRIMARIA

6

2

3º PRIMARIA

8

1

 

AULA 2 PRIMARIA

4º PRIMARIA

6

2

5º PRIMARIA

4

2

6º PRIMARIA

10

4

 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

O prazo para presentar solicitude de admisión será durante os días 1- 20 de Marzo, ambos os dous inclusive. A solicitude será única e de carácter vinculante, presentándose no centro que se solicite praza en primeiro lugar.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, no centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Deberá presentarse a seguinte documentación:

 • Solicitude de admisión (Anexo II, procedemento ED550B) debidamente cumprimentada e asinada por ambos proxenitores. Poderase solicitar o impreso na dirección do centro ou descargar enhttps://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 • DNI da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade familiar (se non permiten a consulta).

 • Documento acreditativo da idade do alumno ou alumna.

 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

 • Manifestación do desexo de utilizar os servizos complementarios do centro.

 • Indicar se o alumno ou alumna presenta necesidades específicas de apoio educativo.

 • Libro de familia.

 

Toda a documentación deberá ser orixinal ou copia cotexada; bastará para iso co selo de centro.

 

A presentación de documentación acreditativa do baremo sería unicamente necesaria se houbera unha demanda de prazas superior á oferta. Faríase nos 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

 

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS/NON ADMITIDOS

Listaxe provisionalantes do 25 de Abril. As reclamacións resolveranse no prazo de cinco días hábiles, contados a partires do día seguinte á publicación desta listaxe.

Listaxe definitivaantes do 15 de Maio.FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

O prazo para a formalización da matrícula será entre os días 20 - 30 de Xuño.

Deberase presentar a seguinte documentación:

 • Solicitude de matrícula (anexo III – 1)debidamente cumprimentada, a cal se poderá solicitar na dirección do centro.

 • 4 fotos tamaño carné do alumno/a.

 • Fotocopia do boletín de vacinas do alumno/a.

 • Certificado de empadroamento dos membros da unidade familiar.

 

 

CENTROS ADSCRITOS E DE ADSCRICIÓN

 • Adscritos: non temos.

 • De adscrición: I.E.S. De OrtigueiraÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO

Abrangue as parroquias do concello de Mañón:Grañas, Mañón, As Ribeiras do Sor, Santa Mª de Mogor ( O Barqueiro) e Bares. As áreas limítrofes serían os concellos de O Vicedo, Ourol, Muras, As Pontes e Ortigueira.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

O centro oferta de maneira complementaria os seguintes servizos:

 • Transporte escolar

 • Comedor escolar

 

O alumnado que desexe facer uso destes servizos deberá expresalo debidamente tanto na súa solicitude de admisión como na conseguinte formalización de matrícula.

Asimismo, segundo a Disposición adicional segunda da Orde do 12 de marzo de 2013 o alumnado con garantía de permanencia no centro docente que non teña que formalizar matrícula, deberá manifestar expresamente mediante escrito dirixido a este, ao longo domes de maio decada ano, que solicita utilizar os servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.

Calquera dúbida ao respecto, será aclarada na dirección do centro.

Gañadores do mellor vídeo de VozNatura

 

Aquí podemos ver o vídeo gañador deste ano, na festa Voz Natura celebrada en Culleredo.

Na imaxe inferior podemos ver as alumnas Sara e Alba recollendo o premiro xunto ao mestre Pablo Sánchez por o debadito concurso audiovisual. 

Cancións de Nadal

CANCIÓN DE NADAL DOS ALUMNOS DE 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA


Cancións de Nadal

CANCIÓN DE NADAL DOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Distribuir contido