TÉCNICAS DE ESTUDO

E COMO SE ESTUDA...?

 

 Busca un lugar cómodo, ben iluminado e lonxe de distraccións.

 

- Fíxate no título e nos subtítulos (os títulos máis pequenos).

- Le en voz alta o tema (máis dunha vez).

- Estuda cun papel e lapis/bolígrafo ao lado e escribe o que che resulte máis difícil de lembrar.

- Fíxate nos exemplos e trata de pensar nalgún máis.

- Os debuxos serven tamén para fixar contido: non os perdas de vista!

- Fai un esquema (e/ou revisa o xa feito).

- Fai un resumo en voz alta.