A Multiplicación.

Como aprender a multiplicar sen aprender as taboas.

Outro xeito de aprender a multiplicar