Faite Soci@

FAITE SOCIO/A DA ANPA

 

 

A  ANPA somos todos  os pais e nais da comunidade educativa. Levamos moitos anos traballando a prol de todos os alumnos/as,para que teñan unha ampla oferta de actividades  que cultiven  a mente e tamén  procuren o desenvolvemento físico axeitado,á vez que faciliten a conciliación da vida familiar e laboral.

Non temos ánimo de lucro. Os recursos captados dirixiranse á xestións das diferentes actividades que organizamos directa ou indirectamente. Cantos máis sexamos, mellores ofertas poderemos dar.

Faite socio/a da ANPA!

Descarga o documento de inscrición que está ao pé da páxina, imprime a folla ,cubre os teus datos,efectúa o pago  e entrégaa no local da ANPA no horario de atención a socios e socias.

DATOS BANCARIOS PARA FACER O PAGO DA COTA:

ABANCA

Nº DE CONTA:

ES81 2080 0303 1330 4001 6758

COTA:  20 EUROS

FOLLA INSCRICIÓN.DESCARGAPDF

 

 

Distribuir contido