Skip to Content

  

  

Colaboradores/as do comedor escolar

Termos do Acordo do Consello da Xunta do día 15 de outubro de 2020 que afectan aos colaboradores/as de atención e vixilancia dos menores comensais en comedores de xestión directa

 

Os importes diarios das compensacións económicas, serán os seguintes:

 

  • Colaborador/a de atención e vixilancia dos menores comensais en comedores de xestión directa: 12,50 € por día de asistencia efectiva ao comedor.

 

O presente acordo surtirá efectos dende o día 1 de outubro de 2020.

 

 

O Carballiño, 23 de Outubro de 2020.

 

ABERTO PRAZO DE ADMISIÓN PARA COLABORADORES/AS DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR

ANUNCIO DE REAPERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE
EDUCATIVA DO CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO, COMO COLABORADORES VOLUNTARIOS
NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR
DURANTE O CURSO 2020-2021.

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste
centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2020/2021, colaborar de xeito altruísta nas
tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas
listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan na Dirección.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 11 de setembro
de 2020, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 21 de decembro de 2020.

Durante o curso escolar 2020-2021 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

O Carballiño, 14 de setembro de 2020

Distribuir contido


by Dr. Radut