Matrícula

Matrícula Curso 2018-19

Xúntase a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

LIGAZÓN

 

  • Do 1 ao 15 de febreiro está aberto o prazo para reservar praza nos Centros Adscritos. No noso centro, para os alumnos e alumnas de 6º de Ed. Primaria para reservar praza para os Institutos.
  • Do 1 ao 20 de marzo abrirase o prazo para a admisión de alumnado no centro.

Listaxe Provisional de alumnado admitido. Curso 2017-2018

Están publicadas a día de hoxe 24/04/2017 os listados provisionais de admitidos no Centro segundo as solicitudes presentadas. Todos os alumnos/as que solicitaron praza no Centro están admitidos.

Para consultar as listas poderán facelo nesta páxina web e nos taboleiros de anuncios do Edificio Uceira (Secretaría).

En canto a distribución de alumnos/as de 3 anos por Edificios, publicarase ao longo do mes de xuño, unha vez aprobada polo Consello Escolar do Centro.

Os criterios para a distribución de alumnado por Edificio son:

1º Ser transportados (non ter transporte a mediodía).

2º Ter opción de entrar no comedor.

3º Estar domiciliado preto da Uceira.

4º Ter irmáns no Centro.

5º Os demáis casos entrarán nun sorteo.

 LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS 4º DE ED. INFANTIL (3 ANOS)

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS 5º DE ED. INFANTIL (4 ANOS)

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS 1º DE ED. PRIMARIA

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS 2º DE ED. PRIMARIA

 

NOTA INFORMATIVA: Reunión de Ed. Infantil para alumnado de  novo ingreso, o mércores 31 de maio no Salón de Actos do Edificio Uceira ás 18:30 horas.

Vacantes para o curso 2017-2018

Cadro de vacantes para o CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO de O Carballiño.

 

 

Admisión de Alumnado para o curso 2017-2018

Xúntase a Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

LIGAZÓN

 

  • Do 1 ao 15 de febreiro está aberto o prazo para reservar praza nos Centros Adscritos. No noso centro, para os alumnos e alumnas de 6º de Ed. Primaria para reservar praza para os Institutos.
  • Do 1 ao 20 de marzo abrirase o prazo para a admisión de alumnado no centro.

Listaxe Definitiva de admitidos e excluidos para o curso 2016-17

Para dar cumprimento a orde 12 de Marzo de 2013, DOG 15 de Marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado en centros públicos ..., e atendendo ao seu artigo 19 "criterios xerais de baremo"... procedemos a expoñer a listaxe definitiva de admitidos e excluídos según os criterios citados e logo da aprobación do Consello Escolar en sesión celebrada o día 04 de Maio de 2016.

LISTAXE DEFINITIVA

Listaxe de Admitidos e Excluídos para o curso 2016-2017

Para dar cumprimento a orde 12 de Marzo de 2013, DOG 15 de Marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado en centros públicos ..., e atendendo ao seu artigo 19 "criterios xerais de baremo"... procedemos a expoñer a listaxe provisional de admitidos e excluídos según os criterios citados e logo da aprobación do Consello Escolar en sesión celebrada o día 20 de Abril de 2016.

 

 LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Vacantes para o curso 2016-17

Vacantes con que conta o centro para o curso 2016-2017.

 

Curso

Prazas

Total ofertadas**

NEAE

Libres

4º E.I.

75

3

72

5º E.I.

17

 

17

6º E.I.

14

 

14

1º E.P.

1

1

0

2º E.P.

29

 

29

3º E.P.

1

 

1

4º E.P.

4

 

4

5º E.P.

24

 

24

6º E.P.

1

 

1

Indicar que o noso centro estableceu como criterio complementario aprobado polo Consello Escolar, (segundo establece o artigo 28 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión de alumnado en centros docentes), o pedir en primeiro lugar un Centro Público. A valoración deste criterio é de 1 punto.

Admisión de Alumnado 2016-2017

 

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de febreiro inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición (Reserva de Praza para cambiar dun centro a outro adscrito, do 1 ao 15 de febreiro)

Publícanse, xa que logo, os formularios de solicitudes e a propia orde na seguinte ligazón:

 

LIGAZÓN

Distribución de alumnado de 3 anos por edificios. Curso 2015-16

Na seguinte ligazón pódese consultar a distribución provisional de alumnado de 3 anos por edificios: Uceira, Calvo sotelo e Campo da Feira.

LIGAZÓN

Listado definitivo de alumnos admitidos para o curso 2015-16

Elévase a definitivo o listado provisional coa única variación en:

5 ANOS

  1. González Peña, Óscar.

Quedando excluídos por non dispoñer de vacante:

  1. Morala Fuentes, Naiala.
  2. Cabo González, Miguel Ángel.

No caso de producirse unha nova vacante entrarán por esta orde.

Distribuir contido