APA

ANPA

No Centro contamos con dúas ANPAS:

 

  • ANPA UCEIRA: Créase no curso 2009-2010. 

 

  • ANPA XORNADA DIGNA: Créase no curso 2017-18. Aporta un representante no Consello Escolar do Centro: Mª de Lourdes González Barreirro.
Distribuir contido