Benvida

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

COLEXIO PLURILINGÜE E ABALAR

Avda. de Compostela, s/n (Uceira) 32500 O Carballiño (OURENSE)

Tfno: 988271419

Fax 988271419

 Correo-e: ceip.calvo.sotelo@edu.xunta.es

 

Infantil

Actividades máis destacadas do quefacer diario dos nenos e nenas de 3, 4 e 5 anos.

        

Calvo Sotelo              Uceira            Campo da Feira

 Inglés

Suxerencias e actividades do Departamento de Inglés.

Biblioteca

Recomendacións e realizacións do Equipo da Biblioteca Escolar.

 O antigo blog do cole:ALVO SOTELO

Plan Proxecta

 

Publicamos a memoria do Plan Proxecta "Seguridade Vial e Sostible" que se desenvolveu durante o curso, con alumnado de 1º a 4º de Ed. Primaria.

 

MEMORIA

 

 

 

LIGAZÓN Á REPRESENTACIÓN GRÁFICA

 

 

Festival Fin de Curso

Adxuntamos o programa do Festival de Fin de Curso.

 

 

Matrícula para o curso 2019-2020

1. Documentación para formalizar matrícula o alumnado de novo ingreso no centro. Prazo de presentación do 20 ao 30 de xuño.

 

2. Documentación para a renovación. Xa mandamos os impresos polos nenos e nenas. Prazo de presentación todo o mes de xuño.

 

3. Documentación a presentar no caso de solicitar comedor escolar. O prazo de entrega: poderase presentar xunto coa renovación ou formalización de matrícula. Recórdaselles ademais que, durante o mes de xullo, pódese achegar nova documentación ou modificar a documentación entregada.

 

XA COMEU NO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2018-2019 E CONTINUARÁ.

-Debe renovar documentación o alumnado de exclusión social e pais traballadores con incompatibilidade horaria a mediodía.

NON COMEU NO COMEDOR ESCOLAR PERO SOLICITA ESTE SERVIZO PARA O CURSO 2019-2020. (Marcar unha das opcións).

 

 

Alumnado que non ten transporte a mediodía (é dunha aldea).

-Non necesitan traer ningún tipo de documentación.

 

Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopan en situación socioeconómica de exclusión social .

-Informe de Servizos Sociais conforme se atopa en risco de exclusión social.

 

Alumnado que ten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

-Certificación de minusvalía, expedida polo organismo oficial correspondente.

 

Alumnado membro de familias numerosas.

-Título ou carné expedido para o efecto.

 

Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

-Certificación de horario, expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores ou xefes de persoal, xunto cunha copia dos contratos de traballo.

-Se autónomos: certificación de horario e, altas censuais iniciais ante a Axencia Tributariae as modificacións posteriorese altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente.

 

Outro alumnado do centro.

-Declaración da renda do 2017 ou certificación de ingresos da unidade familiar.

 

 

 

Informacións varias

Publicamos nota informativa con varios avisos de cara a final de curso.

 

Reunión informativa coas familias de nova incorporación ao centro.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

REUNIÓN INFORMATIVA

COAS FAMILIAS DE NOVA INCORPORACIÓN

 

O vindeiro xoves 13 de xuño ás 19:30 h terá lugar no edificio Uceira unha reunión informativa do equipo de Educación Infantil coas familias das alumnas e alumnos que comezan a súa escolaridade no curso 2019/20.

 

LUGAR: EDIFICIO UCEIRA

DATA: XOVES 13 DE XUÑO

HORA: 19:30

 

 

 

 

Avaliación individualizada de 3º curso e avaliación final de educación primaria.

No DOG do venres, 3 de maio de 2019, publícanse as resolucións polas que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de ed. primaria e para o desenvolvemento da avaliación final (6º curso) de ed. primaria.

 

INFORMACIÓN

A aplicaición de ámbalas dúas probas realizaranse os días 28 e 29 de maio de 2019.

Fondo Libros 2019

Xa está aberta a convocatoria do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020. A solicitude poderase facer por vía electrónica ou presencial.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da orde  no Diario Oficial de Galicia, (DOG luns, 20 de maio), e rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

LIGAZÓN Á APLICACIÓN DE FONDO LIBROS

 

A DEVOLUCIÓN dos libros do Fondo Solidario de Libros de texto deste curso 2018-19, deberase facer polas familias na SECRETARÍA do centro nas seguintes datas:

  • Día 17 de xuño, 3º curso de Ed. Primaria.
  • Día 18 de xuño, 4º curso.
  • Día 19 de xuño, 5º curso.
  • Día 20 de xuño, 6º curso.

Día das Letras Galegas

Hoxe, día 16 de maio, celebramos no patio da Uceira o Día das Letras Galegas.

 

LIGAZÓN A FOTOS

Listaxe definitiva de admitidos para o curso 2019-2020

Publicamos a listaxe definitiva de admitidos para o vindeiro curso no noso centro.

 

 

 
Distribuir contido