Normas de Organización

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia

As Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia, permiten desenvolver o Proxecto Educativo, tendo en conta os fins da educación e os dereitos e deberes recoñecidos a todos os membros da Comunidade Educativa. Concretan aspectos de participación, procedementos para a toma de decisións, establece os canles de coordinación entre os órganos de goberno e de coordinación docente, o funcionamento interno do centro e normas de convivencia, entre outros.

LIGAZÓN

Distribuir contido