Lexislación

Criterios de Baremación para o acceso ao comedor escolar

Infórmase ás familias dos criterios de baremación para o acceso ao comedor escolar.

 

CRITERIOS BAREMACIÓN

COMEDOR ESCOLAR

 

Normativa Comedor Escolar

A  Consellería de Educación publicou unha nova normativa do Comedor Escolar, segundo a cal, se pagará en función da renda das familias. Haberá 4 modalidades de pago:

 • Alumnado con gratuidade total.

 • Alumnado que abonará 1 € diario.

 • Alumnado que abonará 2,5 € diarios.

 • Alumnado que abonará 4,5 € diarios.

Nos seguintes apartados poden consultar as instruccións a seguir:

Os solicitantes de comedor deberán cumprimentar o seguinte documento:

 • Modelo de autodeclaración e especificacións.

  NOTA IMPORTANTE: A renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado de facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF.

  casiña 450 + casiña 452 – casiña 454 + casiña 457 + casiña 460 – casiña 461– casiña 741 

  Tamén podería calcularse mediante a seguinte operación:

  casiña 455 + casiña 451 + casiña 453 + casiña 465 + casiña 458 – casiña 741

  Para facilitar o cálculo do prezo a pagar poden consultar a 

  Calculadora simulación dos prezos dos comedores escolares ,

  que permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar.

Distribuir contido